ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi là

Ý nghĩa cần thiết nhất của trào lưu “Đồng khởi” (1959 - 1960) là gì?

Bạn đang xem: ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi là

Ý nghĩa cần thiết nhất của trào lưu “Đồng khởi” (1959 - 1960) là gì?


Đưa dân chúng tiến bộ lên thực hiện công ty nhiều thôn xã ở miền Nam

Làm lung lắc 100% tổ chức chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

Giáng một đòn áp lực vô quyết sách thực dân mới nhất của Mĩ ở miền Nam

Đánh vết bước cách tân và phát triển của cách mệnh miền Nam, đem kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự thế tiến bộ công

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

 Ý nghĩa của trào lưu Đồng Khởi là:

- Phong trào đang được giáng một đòn áp lực vô quyết sách thực dân mới nhất, thực hiện lung lắc tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm, tạo nên bước cách tân và phát triển nhảy phì của cách mệnh Việt Nam: đem kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự thế tấn công.

- Tạo ĐK mang tới sự Thành lập và hoạt động của Mặt trận Dân tộc giải tỏa miền Nam VN (20-12-1960).

Trong bại liệt, chân thành và ý nghĩa thứ nhất là cần thiết nhất, kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng, vô thời hạn Mĩ triển khai cuộc chiến tranh đơn phương, chính thức kể từ trào lưu Đồng Khởi tao đã lấy lịch sự thế tấn công, tiếp sau đó theo lần lượt phá vỡ những kế hoạch cuộc chiến tranh của Mĩ.

Chọn đáp án: D

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Chương trình khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị của Pháp bắt đầ

  Chương trình khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị của Pháp chính thức vô năm nào?

 • Xem thêm: sơ đồ tư duy lặng lẽ sapa

  Trong những điểm sáng sau, điểm sáng này là cơ phiên bản nhất của giai

  Trong những điểm sáng sau, điểm sáng này là cơ phiên bản nhất của giai cấp cho người công nhân Việt Nam?

 • Điểm mới nhất vô lịch trình khai quật nằm trong địa chuyến loại hai

  Điểm mới nhất vô lịch trình khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị của Pháp là gì?

 • Thủ đoạn thâm nám duy nhất của thực dân Pháp trong nghề nông

  Thủ đoạn thâm nám duy nhất của thực dân Pháp trong nghề nông nghiệp ở VN sau CTTG loại nhất là gì?

 • Tại sao đế quốc Pháp lại tăng cường khai quật VN tức thì sa

  Tại sao đế quốc Pháp lại tăng cường khai quật VN tức thì sau thời điểm kết đốc cuộc chiến tranh trái đất loại nhất?

 • Vì sao vô quy trình khai quật nằm trong địa chuyến thứ hai, tư bản

  Vì sao vô quy trình khai quật nằm trong địa chuyến thứ hai, tư phiên bản Pháp giới hạn cách tân và phát triển công nghiệp nặng nề ở Việt Nam?

 • Chính sách văn hóa truyền thống, dạy dỗ tuy nhiên Pháp triển khai ở VN nh

  Chính sách văn hóa truyền thống, dạy dỗ tuy nhiên Pháp triển khai ở VN nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

 • Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị thực dân Pháp đầu

  Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa vô những ngành nào?

 • Giai cấp cho này với con số tăng sớm nhất có thể vô cuộc khai thá

  Giai cấp cho này với con số tăng sớm nhất có thể vô cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại hai?

 • Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị của thực dân Pháp

  Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị của thực dân Pháp, thái chừng chủ yếu trị của giai cấp cho đại địa công ty phong loài kiến như vậy nào? 

  Xem thêm: de thi toán lớp 3 học kì 2