vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì

Câu hỏi:

01/09/2022 3,335

Bạn đang xem: vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì

Gợi ý: Vị trí phú của  sản phẩm 3 vô cột C vô hình 6.một là một hình chữ nhật sở hữu nền đập nhất. Hình chữ nhật này được gọi là một trong những dù. Hộp địa điểm nằm ở vị trí phía bên trên, bên trên phía trái của hình.

Media VietJack

Một bảng tính bao hàm nhiều trang tính. Một trang tính là một trong những lưới tài liệu bao gồm những sản phẩm và những cột.

Trả lời:

Đáp án đích thị là: A

Vị trí phú của một sản phẩm và một cột được gọi là dù.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tiếp sau đây đúng?

A. Các sản phẩm của trang tính được gọi là theo đuổi những chữ cái: A, B, C, ...

B. Các sản phẩm của trang tính được gọi là theo đuổi những số: 1, 2, 3, ...

C. Các cột của trang tính được gọi là theo đuổi những số 1, 2, 3, ...

Xem thêm: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp

D. Các sản phẩm và cột vô trang tính ko mang tên.

Câu 2:

Có từng nào cơ hội nhập tài liệu vô trang tính? Em hãy tế bào miêu tả những cơ hội ê.

Câu 3:

Mệnh đề này tại đây đúng?

A. Một bảng tính hoàn toàn có thể chứa đựng nhiều vô tính.

B. Mỗi bảng tính chỉ có một trang tính.

C. Mỗi trang tính bao hàm nhiều bảng tính.

D. Mỗi trang tính chỉ có một bảng tính.

Câu 4:

Địa chỉ này tại đây tế bào miêu tả đích thị địa điểm dù tài liệu vô bảng tính? 

A) Z120                    B) AB_ 12                C) 1000 ZZ

D) ABCDE            E) MN1100            F)20_A

Câu 5:

Vì sao Khi nhập 12/15/2020 thì ứng dụng tự động hóa căn cần, tuy nhiên nếu như nhập 15/12/2020 thì ứng dụng tiếp tục tự động hóa căn trái?

Câu 6:

Em hãy mò mẫm một trong những loại cây hoàn toàn có thể mua sắm và trồng cho tới dự án công trình Trường học tập xanh rờn. Em hãy tạo ra một bảng tính và gọi là là Danh sách những loại cây. Bảng tính sở hữu phụ thân cột là STT, Loại cây (Cây hoa, Cây ăn trái ngược, Cây bóng mát) và Tên cây. Nhập tài liệu vô bảng tính rồi sửa đổi và định hình bảng tính.

Xem thêm: phân tích đa thức thành nhân tử

TÀI LIỆU VIP VIETJACK