vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm

Sơ đồ gia dụng tạo ra ảnh:

 

Áp dụng công thức về địa điểm hình họa – vật: 

Như vậy d’ > 0 nên hình họa chiếm được là hình họa thiệt, cơ hội thấu kính 60cm.

k < 0 nên hình họa ngược hướng với vật cao vị nhị lượt vật.

Như vậy d’ < 0 nên hình họa chiếm được là hình họa thiệt, cơ hội thấu kính 20cm.

             k > 0 nên hình họa nằm trong chiều với vật cao vị nhị lượt vật.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thấu kính quy tụ đem xài cự 20cm. Vật sáng sủa AB là một trong những đoạn trực tiếp bịa vuông góc trục chủ yếu của thấu kính cho tới hình họa cao vị nửa vật. Xác xác định trí vật và hình họa.

Câu 2:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ và cơ hội thấu kính 10 centimet. Nhìn qua chuyện thấu kính thấy 1 hình họa nằm trong chiều và cao vội vàng 3 lượt vật. Xác ấn định xài cự của thấu kính, vẽ hình?

Câu 3:

Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính, cơ hội thấu kính trăng tròn centimet. Qua thấu kính cho 1 hình họa ngược hướng với vật và cao vội vàng 4 lượt vật. Xác ấn định loại thấu kính. Tính xài cự và chừng tụ của thấu kính. Vẽ hình.

Câu 4:

Cho một thấu kính quy tụ đem xài cự 15 centimet. Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính cho tới hình họa A'B' cách vật 60 centimet. Xác xác định trí của vật và hình họa.

Câu 5:

Đặt vật sáng sủa AB vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ. Qua thấu kính cho tới hình họa thiệt A1B1. Nếu tịnh tiến bộ vật dọc trục chủ yếu lại ngay gần thấu kính thêm thắt một quãng 30 centimet lại chiếm được hình họa A2B2 vẫn là hình họa thiệt và cơ hội vật AB một khoảng tầm như cũ. sành hình họa khi sau vị 4 lượt hình họa khi đầu.

a) Tìm xài cự của thấu kính và địa điểm ban đầu?

b) Để hình họa cao vị vật thì nên dịch đem vật từ vựng trí ban sơ một khoảng tầm vị từng nào, theo hướng nào?

Câu 6:

Một thấu kính quy tụ đem xài cự trăng tròn centimet. Vật sáng sủa AB cao 2cm cho tới hình họa A'B' cao 1 centimet. Xác xác định trí vật?

Xem thêm: ...the distance was too far

TÀI LIỆU VIP VIETJACK