vai trò chính của quá trình đột biến là đã tạo ra

Bạn đang xem: vai trò chính của quá trình đột biến là đã tạo ra

Vai trò chủ yếu của quy trình đột trở nên là

A. đưa đến nguyên vật liệu loại cấp cho cho tới quy trình tiến thủ hóa.

B. quy lăm le nhịp độ đổi khác bộ phận loại ren của quần thể.

C. đưa đến nguyên vật liệu sơ cấp cho cho tới quy trình tiến thủ hóa.

D. tạo hình nên vô số trở nên dị tổng hợp là nguyên vật liệu cho tới tiến thủ hóa.

Đáp án C

Thầy Thịnh Nam bản thân suy nghĩ nhịp nhàng=> đổi khác theo đòi 1 phía xác lập á. nhưng mà đột trở nên thì vô phía rồi nên sai 8/1/2017

. 09/01/2017

PVR mol theo đòi t hoàn toàn có thể hiểu là kỹ năng phản xạ, thay cho thay đổi bộ phận loại ren của quần thể một cách uyển chuyển đem tính chu kì 8/1/2017

. 09/01/2017

Lê Quân ai giảu quí câu B cho tới mk với . nhịp độ đổi khác tpkg là sao ạ . 7/1/2017

. 08/01/2017

Nguyễn Thị Hoan câu B là như nào là m.n,nhịp độ đổi khác tp kgen là gì? . 18/3/2016

Xem thêm: education normally provides undergraduate and postgraduate education as well as vocational

. 19/03/2016

Đặng Quang Huy vẫn ns học tập lm j rồi..... . 27/1/2016

. 28/01/2016

Lý Dịch Phong ôi! mắt Vs chả mũi huhuhuhu tích sai mới sợ @_@ . 27/1/2016

. 28/01/2016

nguyễn thị thanh huyền đột trở nên là SƠ CẤP cứ như thế nhưng mà chon thôi cơ hội lưu giữ hoặc . 13/6/2015

. 14/06/2015

trần doãn đoàn câu c ới D ngang ngác nhau . 9/5/2014

. 10/05/2014

minhnhu@ lag qua chuyện . 5/3/2014

. 06/03/2014

biology_tb123 ban hhocsinhtrenmoon oi hum sau sử dụng kể từ khuyết điểm thay cho kể từ chúng ta dang sử dụng nhe! bản thân biet chúng ta vô thanh lịch tuy nhiên ghi ko dau de lam nguoi khac hieu nham lam! minh gop ý thành tâm đay! . 5/3/2014

. 06/03/2014

Trịnh Thị Ý Lẹo nhin lôn . 11/1/2014

. 12/01/2014