trong các ứng dụng sau đây ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là

Câu hỏi:

08/10/2019 167,298

Bạn đang xem: trong các ứng dụng sau đây ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là

D. cáp dẫn sáng sủa nhập nội soi nó học tập.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Đáp án D

Hiện tượng bản năng toàn phần đem những phần mềm quan liêu vào sau cùng :

+ Lăng kính Porro

+ Sợi quang quẻ : tín hiệu quang quẻ truyền theo đòi ấn định luật bản năng toàn phần nhập lõi, sợi quang quẻ học tập được phần mềm nhập tô điểm, nhập viễn thông (cáp quang) và nhập nó học tập (kĩ thuật nội soi)

+ Hiện tượng ảo ảnh 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu tách suất của môi trường thiên nhiên chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn tách suất của môi trường thiên nhiên chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn vì chưng góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 2:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên truyền độ sáng rắn, lỏng, khí bất kì

A. luôn to hơn 1.     

B. luôn nhỏ rộng lớn 1.    

C. luôn vì chưng 1.         

D. luôn luôn to hơn 0.

Câu 3:

Trong những nhận định và đánh giá sau về hiện tượng kỳ lạ khúc xạ, nhận định và đánh giá ko chính là

A. Tia khúc xạ nằm tại môi trường thiên nhiên thứ hai tiếp giáp với môi trường thiên nhiên chứa chấp tia cho tới.

B. Tia khúc xạ nằm trong mặt mày phẳng phiu chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

Xem thêm: các công thức hóa học lớp 8

C. Khi góc cho tới vì chưng 0, góc khúc xạ cũng vì chưng 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn vì chưng góc cho tới.

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A. Ta luôn luôn đem tia khúc xạ Lúc tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường thiên nhiên đem tách suất nhỏ sang trọng môi trường thiên nhiên đem tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn đem tia khúc xạ Lúc tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường thiên nhiên đem tách suất rộng lớn sang trọng môi trường thiên nhiên đem tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa bản năng toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi đem sự bản năng toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm bản năng gần như là vì chưng độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 5:

Khi chiếu độ sáng kể từ không gian nhập nước thì

A. góc khúc xạ hạn chế Lúc góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn vì chưng góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới

Câu 6:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ độ sáng thì góc khúc xạ

A. tỉ trọng thuận với góc cho tới.

B. luôn luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn bé thêm hơn góc cho tới.

D. luôn luôn bé thêm hơn góc cho tới.

Xem thêm: là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó

TÀI LIỆU VIP VIETJACK