trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Chất này sở hữu nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất

Bạn đang xem: trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Trong những hóa học sau đây hóa học này sở hữu nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới hóa học này sở hữu nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc lý thuyết tương quan.

Trong những hóa học sau đây hóa học này sở hữu nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất

A. butan

B. etan

C. metan

D. propan

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Các Ankan sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy và nhiệt độ phỏng sôi tăng dần dần theo đòi lượng phân tử.

Chất sở hữu nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất là metan vì như thế sở hữu lượng phân tử nhỏ nhất.

Đáp án C

Khái quát lác về Ankan

1. Dãy đồng đẳng của Ankan

Metan (CH4) và những hóa học tiếp theo sau sở hữu công thức phân tử C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,.. lập trở nên sản phẩm đồng đẳng ankan (hay parafin) sở hữu công thức cộng đồng CnH2n+2 (n ≥ 1).

Trong phân tử ankan chỉ mất những links đơn C - C, C - H. Các nguyên vẹn tử cacbon nhập phân tử ankan (trừ C2H6) ko nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

2. Tính hóa học cơ vật lý của Ankan

Ở ĐK thông thường, tư ankan đầu sản phẩm đồng đẳng (từ CH4 cho tới C4H10) là những hóa học khí, những ankan tiếp theo sau là hóa học lỏng, kể từ khoảng tầm C18H38 trở cút là những hóa học rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ phỏng sôi và lượng riêng biệt của những ankan tăng theo hướng tăng của phân tử khối.

3. Tính Hóa chất của Ankan

Ở nhiệt độ phỏng thông thường, những ankan ko ứng dụng với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và những hóa học lão hóa như hỗn hợp KMnO4 (thuốc tím)...

Khi thắp sáng hoặc đun rét, những ankan đơn giản nhập cuộc những phản xạ thế, phản xạ tách hiđro và phản xạ cháy. 

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Hợp hóa học cơ học X sở hữu công thức phân tử dạng CnH2n+2. X nằm trong sản phẩm đồng đẳng của

A. anken.

B. ankan.

C. ankan và xicloankan.

D. ankin.

Xem đáp án

Đáp án B

Hợp hóa học cơ học X sở hữu công thức phân tử dạng CnH2n+2. X nằm trong sản phẩm đồng đẳng của ankan.

Câu 2. Ở ĐK thông thường hiđrocacbon này tại đây ở thể khí?

A. C4H10.

B. CH4, C2H6.

C. C3H8.

D. Cả A, B, C.

Xem đáp án

Đáp án D

Ankan kể từ C1 → C4 ở hiện trạng khí.

+ Ankan kể từ C5 → khoảng tầm C18 ở hiện trạng lỏng. Từ C18 trở cút thì ở hiện trạng rắn.

=> CH4, C2H6, C3H8 và C4H10 đều ở thể khí

Câu 3. Phân tử metan ko tan nhập nư­ớc vì như thế lí bởi này sau đây?

A. Metan là hóa học khí.

B. Phân tử metan ko phân vô cùng.

C. Metan không tồn tại links song.

D. Phân tử khối của metan nhỏ.

Xem đáp án

Đáp án B

Phân tử metan ko tan nhập nư­ớc vì như thế phân tử metan ko phân vô cùng.

Câu 4. Nhận xét này tại đây đích thị ?

A. Tất cả ankan và toàn bộ xicloankan đều ko nhập cuộc phản xạ nằm trong.

B. Tất cả ankan và toàn bộ xicloankan đều hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

C. Tất cả ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong tuy nhiên một trong những xicloankan lại hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

D. Một số ankan hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong và toàn bộ xicloankan ko thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Xem đáp án

Đáp án C

Tất cả ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong tuy nhiên một trong những xicloankan lại hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Xem thêm: giải vở bài tập sinh học 9

Câu 5. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Xem đáp án

Đáp án B

Ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong. (vì ankan là hiđrocacbon no).

Câu 6. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Xem đáp án

Đáp án B

Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ cộng

Câu 7. Khi clo hóa láo lếu phù hợp 2 ankan, người tớ chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan cơ là:

A. etan và propan.

B. propan và iso-butan.

C. iso-butan và n-pentan.

D. neo-pentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Clo hóa 2 ankan thu đươc 3 thành phầm thế monclo => 1 ankan tạo ra 1 thành phầm và 1 ankan tạo ra 2 sản phẩm

A đích thị vì như thế etan tạo ra 1 thành phầm, propan tạo ra 2 sản phẩm

B sai vì như thế propan tạo ra 2 thành phầm, iso-butan tạo ra 2 sản phẩm

C sai vì như thế iso-butan tạo ra 2 thành phầm, n-pentan tạo ra 3 sản phẩm

D sai vì như thế neo-pentan tạo ra 1 thành phầm và etan tạo ra 1 sản phẩm

Câu 8. Cho iso-pentan ứng dụng với Br2 theo đòi tỉ trọng 1 : 1 về số mol nhập ĐK độ sáng khuếch nghiền thu đ­ược thành phầm chủ yếu monobrom sở hữu công thức kết cấu là

A. CH3CHBrCH(CH3)2.

B. (CH3)2CHCH2CH2Br.

C. CH3CH2CBr(CH3)2.

D. CH3CH(CH3)CH2Br.

Xem đáp án

Đáp án C

Sản phẩm chủ yếu ưu tiên thế C bậc cao => thế nhập C bậc III

CH3CH2CH(CH3)2 + Br2 → CH3CH2CBr(CH3)2 + HBr

Câu 9. Khi cho tới 2-metylbutan ứng dụng với Cl2 theo đòi tỷ trọng mol 1 : 1 thì dẫn đến thành phầm chủ yếu là

A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-3-metylbutan.

Xem đáp án

Đáp án B

Viết CTCT của 2-metylbutan, xác xác định trí thế của clo theo đòi tỉ trọng mol 1 : 1.

=> Viết PTHH, xác lập thành phầm chủ yếu.

-----------------------------------------

Hy vọng trải qua nội dung thắc mắc, bài xích tập luyện gia tăng tiếp tục khiến cho bạn gọi gia tăng nâng lên kiến thức và kỹ năng, kĩ năng giải bài xích tập luyện. Mời chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể nội dung thắc mắc sau đây.

Trên phía trên VnDoc.com một vừa hai phải reviews cho tới chúng ta Trong những hóa học sau đây hóa học này sở hữu nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất, khao khát rằng qua quýt nội dung bài viết này những bạn cũng có thể học hành đảm bảo chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập lớp 11. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt kiến thức và kỹ năng những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi đua học tập kì 1 lớp 11, đề thi đua học tập kì 2 lớp 11...

Xem thêm: tả em bé tập đi tập nói