toán kết nối tri thức với cuộc sống lớp 10

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi vì những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Bạn đang xem: toán kết nối tri thức với cuộc sống lớp 10

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kiến thức và kỹ năng trình diễn ở phía trên đều bắt nguồn từ những trường hợp của cuộc sống thường ngày xung quanh tớ và quay về giúp chúng ta xử lý những yếu tố của cuộc sống thường ngày. Vì thế, lúc học Toán theo dõi cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân mật.

Đoạn mở màn của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho chúng ta biết sự quan trọng nên mang tới những định nghĩa toán học tập mới mẻ. Qua bại, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân vô thời văn minh, này đó là tài năng “mô hình hoá”. Khi đã mang yếu tố thực dắt về sự việc (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy tăng những kiến thức và kỹ năng toán học tập mới mẻ, nhằm cùng theo với những kiến thức và kỹ năng vẫn biết xử lý việc thực dắt đưa ra.

Hi vọng rằng, qua loa từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua loa từng vòng lặp kể từ thực dắt cho tới học thức toán học tập, rồi kể từ học thức toán học tập trở lại thực dắt, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em trưởng thành và cứng cáp nhanh gọn lẹ và phát triển thành người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: sgk khtn 7 chân trời sáng tạo

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập hợp ý và những phép tắc toán bên trên tụ hợp.
Bài luyện cuối chương I.
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 3. Bất phương trình hàng đầu nhì ẩn.
Bài 4. Hệ bất phương trình hàng đầu nhì ẩn.
Bài luyện cuối chương II.
CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc kể từ 0° cho tới 180°.
Bài 6. Hệ thức lượng vô tam giác.
Bài luyện cuối chương III.
CHƯƠNG IV. VECTƠ.
Bài 7. Các định nghĩa mở màn.
Bài 8. Tổng và hiệu của nhì vectơ.
Bài 9. Tích của một vectơ với một số trong những.
Bài 10. Vectơ vô mặt mày bằng toạ chừng.
Bài 11. Tích vô vị trí hướng của nhì vectơ.
Bài luyện cuối chương IV.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.
Bài 12. Số sấp xỉ và sai số.
Bài 13. Các số đặc thù đo xu thế trung tâm.
Bài 14. Các số đặc thù đo chừng phân giã.
Bài luyện cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tìm hiểu một số trong những kiến thức và kỹ năng về tài chủ yếu.
Mạng xã hội: Lợi và hoảng.
Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Xem thêm: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng