tính đa dạng về loài của quần xã là

Tính đa dạng mẫu mã về loại của quần xã là:

Bạn đang xem: tính đa dạng về loài của quần xã là

Tính đa dạng mẫu mã về loại của quần xã là:


Mức phỏng đa dạng và phong phú về con số loại vô quần xã và con số thành viên của từng loài

Mật phỏng thành viên của từng loại vô quần xã

Tỉ lệ % số vị trí phát hiện một loại vô tổng số vị trí quan liêu sát

Số loại nhập vai trò cần thiết vô quần xã

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Tính đa dạng mẫu mã về loại của quần xã là: Mức phỏng đa dạng và phong phú về con số loại vô quần xã và con số thành viên của từng loại.

Chọn A

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Măt hầu hết của tinh lọc đương nhiên là gì ?

  Măt hầu hết của tinh lọc đương nhiên là gì ?

 • Xem thêm: tóm tắt ai đã đặt tên cho dòng sông

 • Kết trái khoáy sau cuối của tiến bộ hóa chất hóa học là

  Kết trái khoáy sau cuối của tiến bộ hóa chất hóa học là

 • Cơ quan liêu tương đương là minh chứng triệu chứng tỏ

  Cơ quan liêu tương đương là minh chứng triệu chứng tỏ

 • Đối với tiến bộ hoá, thông thường trở nên với ý nghĩa:

  Đối với tiến bộ hoá, thông thường trở nên với ý nghĩa:

 • Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể?

  Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể?

 • Ưu thế nổi trội của kinh nghiệm DT là

  Ưu thế nổi trội của kinh nghiệm DT là

 • Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể

  Nhóm thành viên này bên dưới đó là một quần thể

 • Xem thêm: bài 27 trang 22 sgk toán 8 tập 2