tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar: The past simple 

(Ngữ pháp: Thì vượt lên trên khứ đơn)

1. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn đáp án chính A, B, hoặc C.)

1. There __________ an interesting match on TV last night.

A.is

B. were

C. was

2. My dad __________ a lot of tennis some years ago.

A. plays

B. played

C. is playing

3. I was at the thể hình last Sunday, but I ________ you there.

A. not saw

B. don't see

C. didn't see

4. The teacher __________  us about our homework this morning.

A. didn't ask

B. not asking

C. doesn't ask

5. _________ sleep well last night?

A. Do you

B. Did you

C. Were you         

Phương pháp giải:

Thì vượt lên trên khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + V-ed/ V2 (cột thứ hai bảng động kể từ bất quy tắc)

- Dạng phủ định: S + didn’t + V (nguyên thể)

- Dạng nghi hoặc vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

 1. There was an interesting match on TV last night.

(Có một trận đấu thú vị bên trên TV tối qua chuyện.)

2. My dad played a lot of tennis some years ago.

(Bố tôi vẫn đùa thật nhiều tennis cách đó vài ba năm.)

3. I was at the thể hình last Sunday, but I didn't see you there.

(Tôi vẫn ở chống tập luyện thể dục thể thao nhập Chủ nhật tuần trước đó, tuy nhiên tôi ko thấy chúng ta ở cơ.)

4. The teacher didn't ask us about our homework this morning.

(Giáo viên ko căn vặn Cửa Hàng chúng tôi về bài bác tập luyện sáng sủa ni.)

5. Did you sleep well last night?

(Tối qua chuyện chúng ta ngủ với ngon không?)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write the correct size of the verbs to tướng complete the conversation.

(Viết dạng chính của động kể từ nhằm hoàn thành xong bài bác đối thoại.)

Nick: Hi, there.

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

Nick: Yeah, it was OK. On Sunday, I (1. go) __________ fishing with my dad. How about you?

Sonny: Oh, I (2. have) __________a good weekend, too.

Nick: Really? What _______you(3. do) __________?

Sonny:I (4. visit) __________ the museum with my family, then we (5. eat) __________at my favourite restaurant.

Nick: Did you watch football match last Sunday?

Sonny: Oh, yeah! My favourite team (6. score) __________ a fantastic goal!

Phương pháp giải:

Thì vượt lên trên khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + V-ed/ V2 (cột thứ hai bảng động kể từ bất quy tắc)

- Dạng phủ định: S + didn’t + V (nguyên thể)

- Dạng nghi hoặc vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. went

2. had

3. did you do

4. visited

5. ate

6. scored

Nick: Hi, there. 

(Xin xin chào.)

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

(Xin xin chào, Nick. Quý Khách vẫn với cùng 1 ngày vào ngày cuối tuần chất lượng tốt đẹp mắt chứ hả?)

Nick: Yeah, it was OK. On Sunday, I went fishing with my dad. How about you?

(Vâng, tuyệt vời lắm. Vào Chủ nhật, tôi đã lên đường câu cá với thân phụ. Còn chúng ta thì sao?)

Sonny: Oh, I had a good weekend, too.

(Ồ, bản thân đã và đang với cùng 1 ngày vào ngày cuối tuần sung sướng.)

Nick: Really? What did you do?

(Thật không? Quý Khách đã trải gì?)

Sonny:I visited the museum with my family, then we ate at my favourite restaurant.

(Tôi đang đi vào viện kho lưu trữ bảo tàng với mái ấm gia đình, tiếp sau đó bọn chúng bản thân sử dụng bữa bên trên quán ăn yêu thương mến của tôi.)

Nick: Did you watch football match last Sunday?

(Bạn với coi trận đấu đá bóng nhập Chủ nhật tuần trước đó không?)

Sonny: Oh, yeah! My favourite team scored a fantastic goal!

(Ồ, có! Đội bóng yêu thương mến của tôi vẫn ghi 1 bàn thắng tuyệt vời!)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in groups. Ask and answer questions about last weekend.

(Làm việc bám theo group. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về vào ngày cuối tuần trước.)

Example:

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

A: Did you vì thế any sports last weekend?

(Cuối tuần trước đó chúng ta với đùa thể thao không?)

B: Oh, yes, and I was exhausted.

(Ồ, với chứ, và bản thân đặc biệt mệt mỏi luôn luôn.)

C: Really? What did you do?

(Thật à? Quý Khách đã trải gì?)

Lời giải chi tiết:

A: Did you vì thế any sports last weekend?

(Cuối tuần trước đó chúng ta với đùa thể thao không?)

B: Oh, yes, and I was exhausted.

(Ồ, với chứ, và bản thân đặc biệt mệt mỏi luôn luôn.)

C: Really? What did you do?

(Thật à? Quý Khách đã trải gì?)

A: I played football with my neighbours at the stadium. We had a great football match.

(Tôi vẫn đá bóng với những người dân láng giềng của tôi bên trên sảnh chuyển động. Chúng tôi đã với cùng 1 trận đấu đá bóng ấn tượng.)

B: What was the result?

(Kết trái khoáy thế nào?)

A: We won and I scored a beautiful goal. How about you?

(Chúng tôi đã thắng và tôi đã ghi 1 bàn thắng đẹp mắt. Còn chúng ta thì sao?)

B: I also had a nice weekend with my family. We had a barbecue in the park near our house.

(Mình đã và đang với cùng 1 ngày vào ngày cuối tuần sung sướng với mái ấm gia đình. Chúng tôi đã với cùng 1 buổi tiệc nướng nhập khu dã ngoại công viên sát mái ấm.)

C: Did you fly the kites? It was windy last weekend.

(Bạn với thả diều không? Cuối tuần trước đó trời với bão đấy.)

B: Oh, yes. I had  a lot of fun. How was your last weekend?

(Ồ, với chứ. Mình vẫn với thật nhiều thú vui. Cuối tuần trước đó của chúng ta thế nào?)

C: I came back my hometown to tướng visit my grandparents. I swam in the river with the children there. It was really interesting.

(Mình về quê thăm hỏi các cụ. Mình vẫn tắm với lũ con trẻ ở cơ. Nó thiệt sự thú vị.)

A: It sounds great!

(Nghe có vẻ như vui mừng đó!)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Imperatives 

(Câu mệnh lệnh)

4. Look at each picture and choose the correct answer.

(Nhìn từng hình ảnh và lựa chọn đáp án chính.)

1. (Park / Don't park) here.

2. (Close / Open) the window. It's windy outside.

3. (Tidy up/Don't tidy up) your room.

4. (Use / Don't use) the lift when there is fire.

5. (Try / Don't try to tướng get up early to tướng vì thế some exercise.

Phương pháp giải:

Câu mệnh lệnh:

- Dạng khẳng định: V (nguyên thể)!

- Dạng phủ định: Don’t + V(nguyên thể)!

Lời giải chi tiết:

1. Don’t park

2. Close

3. Tidy

4. Don’t use

5. Try

 1. Don't park here.

(Không đỗ/ đậu xe pháo ở phía trên.) 

2. Close the window. It's windy outside.

(Đóng hành lang cửa số lại lên đường. Ngoài trời với bão.)

3. Tidy up your room.

(Dọn dẹp chống của chúng ta lên đường nhé.)

4. Don't use the lift when there is fire.

(Không dùng cầu thang máy Khi với cháy.)

5. Try to tướng get up early to tướng vì thế some exercise.

(Cố gắng dậy sớm nhằm tập luyện thể dục thể thao.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Tell your friends what to tướng vì thế and what not to tướng vì thế at the thể hình.

(Nói với chúng ta em điều nên thực hiện và tránh việc thực hiện ở chống tập luyện thể hình.)

GYM RULES

(Quy tấp tểnh bên trên chống tập)

Examples:

(Ví dụ)

- Change your clothes.

(Thay ăn mặc quần áo.)

- Don’t speak loudly.

(Không rằng to tướng.)

- ______________

- ______________

- ______________

Lời giải chi tiết:

- Pay your fee first.

(Trả phí trước.)

- Put on your trainers/ sports shoes.

(Mang giầy thể thao.)

- Listen to tướng the instructor carefully.

(Lắng nghe thiệt kỹ người chỉ dẫn chúng ta.)

- Don’t litter.

(Không xả rác rến.)

- Don’t eat or drink at the thể hình.

(Không ăn hoặc tợp nhập chống tập luyện.)

Từ vựng

1.

2. 

3. 

Xem thêm: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp

4. 

5.

6.