tiếng anh lớp 5 unit 17 lesson 3


Sô cô la mang trong mình 1 vài ba Vi-Ta-Min tuy nhiên nó cũng có thể có nhiều hóa học mập và đuờng, chính vì vậy ko ăn rất nhiều. Để mạnh mẽ, chúng ta nên ăn cơm trắng, bánh mỳ và nhiều rau xanh hoa quả và trái khoáy cây.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 17 lesson 3

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

1. What would you lượt thích lớn eat?

(Bạn ham muốn ăn gì?)

I'd lượt thích a banana,  please.

(Vui lòng cho tới tôi một trái khoáy chuối.)

2. What would you lượt thích lớn drink?

(Bạn ham muốn tu gì?)

I'd lượt thích a glass of milk,  please.

(Vui lòng cho tới tôi một ly sữa.)

3. How much rice bởi you eat every day?

(Bạn ham muốn ăn gì?)

I eat four bowls of rice a day. 

(Tôi ăn tứ chén/bát cơm trắng một ngày.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn trĩnh a hoặc b. Sau tê liệt phát âm rộng lớn những câu sau.)

 

Lời giải chi tiết:

1. a 

What would you lượt thích lớn eat? (Bạn ham muốn ăn gì?)

I'd lượt thích an táo bị cắn, please. (Vui lòng cho tới tôi một trái khoáy táo.)

2. b

What would you lượt thích lớn drink? (Bạn ham muốn tu gì?)

I'd lượt thích a glass of orange juice, please. (Vui lòng cho tới tôi một ly nước cam.) 

3. a 

How many eggs bởi you eat a week. (Bạn ăn từng nào trái khoáy trứng từng tuần?)

I eat three a week. (Tôi ăn 3 trái khoáy hàng tuần.) 

4. a

How much water bởi you drink? (Bạn tu từng nào nước?) 

I drink five bottles a day. (Mình tu 5 chai một ngày.) 

Bài 3

3. Let's chant.

(Chúng tao nằm trong ca hát.) 

Healthy food and drink

What bởi you usually eat?

I eat rice, fish and vegetables.

How much rice bởi you eat?

I eat two bowls a day.

How much fish bởi you eat?

I eat a lot a day.

What fruits bởi you usually eat?

I eat grapes, apples and oranges.

How many grapes bởi you have?

I have eight for my breakfast.

How many apples bởi you usually eat?

I have one for my lunch.

What bởi you usually drink?

I drink water and fruit juice.

How much water bởi you drink?

Six bottles a day.

How much fruit juice bởi you drink?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Thức ăn và đồ uống đảm bảo chất lượng cho tới mức độ khỏe

Bạn thông thường ăn gì?

Tôi ăn cơm trắng, cá và rau xanh.

Bạn ăn từng nào cơm?

Tôi ăn nhị chén/bát một ngày.

Bạn ăn từng nào cá?

Tôi ăn nhiều một ngày.

Bạn thông thường ăn trái khoáy cây gì?

Tôi ăn nho, táo và cam.

Bạn ăn từng nào nho?

Tôi ăn tám trái khoáy nho nhập bữa sáng sủa.

Bạn thông thường ăn bao nhiêu trái khoáy táo?

Tôi ăn 1 trái khoáy nhập bữa trưa.

Bạn thông thường tu gì?

Tôi thông thường hấp thụ nước và nước trái khoáy cây.

Bạn tu từng nào nước?

Sáu ly một ngày.

Bạn tu từng nào nước trái khoáy cây?

Bài 4.1

4. Read and bởi the tasks.

(Đọc và thực hiện những bài bác tập luyện.) 

4.1. Match the headings with the paragraphs. 

(Nối những title với những đoạn văn.) 

1. Orange or táo bị cắn juice is good for breakfast or lunch, and you should drink a lot of water between meals.

a. A healthy diet

2. It's important lớn eat vegetables every day. You need vitamins from vegetables for a healthy body toàn thân.

b. Fruit juice is good for you

Xem thêm: soạn một thời đại trong thi ca

3. Chocolate has some vitamins, but it has a lot of fat and sugar too, sánh don't eat too much. To be healthy, you should eat rice, bread and lots of vegetables and fruit. You also need some meat, fish or eggs.

c. Vegetables are good for you

Lời giải chi tiết:

1. b

(Nuớc xay trái khoáy cây thì đảm bảo chất lượng cho tới bạn: Nước xay cam hoặc táo thì đảm bảo chất lượng cho tới bữa sáng sủa hoặc bữa trưa, và chúng ta nên tu nhiều nuớc trong những bữa tiệc.)

2. c

(Rau hoa quả đảm bảo chất lượng cho chính mình - Điều tê liệt cần thiết nhằm ăn rau xanh hoa quả thường ngày. Quý khách hàng cần thiết nhiều Vi-Ta-Min kể từ rau xanh hoa quả làm cho một khung người mạnh mẽ.)

3. a

(Một cơ chế thức ăn đảm bảo chất lượng cho tới mức độ khỏe: Sô cô la mang trong mình 1 vài ba Vi-Ta-Min tuy nhiên nó cũng có thể có nhiều hóa học mập và đuờng, chính vì vậy ko ăn rất nhiều. Để mạnh mẽ, chúng ta nên ăn cơm trắng, bánh mỳ và nhiều rau xanh hoa quả và trái khoáy cây. Quý khách hàng cũng cần được một không nhiều thịt, cá hoặc trứng.)

Bài 4.2

4.2. Answer the questions.

(Trả điều những thắc mắc.)

1. What healthy drinks should you have for breakfast or lunch?

(Bạn nên thức ăn gì đảm bảo chất lượng cho tới sức mạnh nhập bữa sáng sủa hoặc bữa trưa?)

2. What should you drink between meals?

(Bạn nên tu gì trong những bữa ăn?)

3. Why are vegetables good for you?

(Tại sao rau xanh hoa quả đảm bảo chất lượng cho tới bạn? )

4. Why shouldn't you eat too much chocolate?

(Tại sao các bạn tránh việc ăn rất nhiều sô cô la?)

5. What should you eat lớn be healthy?

(Bạn nên nên ăn những gì đảm bảo chất lượng cho tới mức độ khỏe?)

Lời giải chi tiết:

1. We should have some orange or táo bị cắn juice.

(Chúng tao nên tu một lượng nước cam hoặc nước xay táo.)

2. We should drink a lot of water between meals.

(Chúng tao nên nạp thêm nước trong những bữa tiệc.)

3. Because vegetables have vitamins. We need vitamins for a healthy body toàn thân.

(Bởi vì thế rau xanh hoa quả có tương đối nhiều Vi-Ta-Min. Chúng tao cần thiết nhiều Vi-Ta-Min làm cho một khung người mạnh mẽ.)

4. Because it has a lot of fat and sugar.

(Bởi vì thế nó có tương đối nhiều hóa học mập và đàng.)

5. We should eat rice, bread and lots of vegetables and fruit. We need some meat, fish or eggs.

(Chúng tao nên ăn cơm trắng, bánh mỳ và nhiều rau xanh hoa quả và trái khoáy cây. Chúng tao cũng cần được một không nhiều thịt, cá hoặc trứng.)

Bài 5

5. Write about your eating habits.

(Viết về thói quen thuộc ãn tu của công ty.)

1. What kinds of vegetables bởi you eat every day?

(Mỗi ngày các bạn ăn những loại rau xanh hoa quả nào?)

2. What kinds of fruit bởi you eat every day?

(Mỗi ngày các bạn ăn những loại trái khoáy cây nào?)

3. How much rice bởi you eat every day?

(Mỗi ngày các bạn ăn từng nào cơm?)

Lời giải chi tiết:

1. I often eat green salads every day.

(Tôi thông thường ăn rau xanh xà lách xanh xao thường ngày.)

2. I often eat bananas and guavas every day.

(Tôi thông thường ăn chuối và ổi thường ngày.)

3. I eat four bowls rice a day.

(Tôi ăn tứ chén/bát cơm trắng một ngày.)

Bài 6

6. Project.

(Dự án.)

Đặt đồ ăn và đồ uống nhập vào nhị nhóm: rất tuyệt cho tới sức mạnh và khống đảm bảo chất lượng cho tới sức mạnh.

Lời giải chi tiết:

Very healthy

(Rất đảm bảo chất lượng cho tới mức độ khỏe)

Not very healthy

(Không đảm bảo chất lượng cho tới mức độ khỏe)

rice (cơm/gạo),

grape (nho), táo bị cắn (táo),

bread (bánh mì), carrot (cà rốt),

orange (cam), banana (chuối),

cabbage (cải bắp), fish (cá),

fruit juice (nước xay trái khoáy cây),

water (nước),...

sausages (xúc xích), chocolate (sô cô la),  sugar (đường), butter (bơ), fries (khoai tây chiên) 

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô color những ngôi sao sáng.)

Bây giờ tôi hoàn toàn có thể...

- chất vấn và vấn đáp những thắc mắc về đồ ăn và đồ uống đảm bảo chất lượng cho tới sức mạnh.

- nghe và gạch ốp bên dưới những đoạn văn về đồ ăn và đồ uống đảm bảo chất lượng cho tới sức mạnh.

- phát âm và gạch ốp bên dưới những đoạn văn về đồ ăn và đồ uống đảm bảo chất lượng cho tới sức mạnh.

- ghi chép về thói quen thuộc thức ăn của tôi.


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là