tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Câu hỏi:

10/10/2019 24,545

Bạn đang xem: tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

B. Đi qua quýt chi tiêu điểm hình họa chính

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Tia cho tới tuy vậy song với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ đem tia ló trải qua chi tiêu điểm hình họa chính

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ bội giác của kính hiển vi Khi nom chừng ở vô đặc biệt được xem theo gót công thức:

A. G=Df

B. G=f1f2δ

C. G=δDf1f2

D. G=f1f2

Câu 2:

Nhận xét nào là sau đó là đúng?

A. Với thấu kính phân kì, vật thiệt luôn luôn mang lại hình họa ảo

B. Với thấu kính quy tụ, vật thiệt luôn luôn mang lại hình họa to hơn vật

C. Với thấu kính phân kì, vật thiệt luôn luôn mang lại hình họa to hơn vật

D. Với thấu kính quy tụ, vật thiệt luôn luôn mang lại hình họa thật

Câu 3:

Mắt rất có thể thấy rõ những vật ở vô đặc biệt nhưng mà ko thay đổi là

A. đôi mắt không tồn tại tật

B. đôi mắt cận

Xem thêm: oxit là hợp chất của oxi với

C. đôi mắt viễn

D. đôi mắt cận thị Khi về già

Câu 4:

Đối với thấu kính phân kỳ, vật thật

A. luôn luôn mang lại hình họa ảo nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật

B. luôn luôn mang lại hình họa nằm trong chiều và to hơn vật

C. luôn luôn mang lại hình họa thiệt, trái chiều và nhỏ rộng lớn vật

D. rất có thể mang lại hình họa to hơn hoặc nhỏ rộng lớn tùy vô địa điểm vật

Câu 5:

Ảnh của một vật thiệt được tạo nên vì chưng thấu kính phân kì không thể

A. nằm trong chiều

B. là hình họa ảo

C. là hình họa thật

D. nhỏ rộng lớn vật

Câu 6:

Để xử lý tật cận thị, người tớ treo kính là thấu kính

A. quy tụ để xem rõ rệt vật ở gần

B. quy tụ để xem rõ rệt vật không ở gần vô cực

C. phân kì để xem rõ rệt vật ở sát mắt

D. phân kì để xem rõ rệt những vật không ở gần vô cực

Xem thêm: kim loại cu phản ứng được với dung dịch

TÀI LIỆU VIP VIETJACK