tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Bạn đang xem: tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Tia mặt trời và tia Rơnghen đều sở hữu thực chất là sóng năng lượng điện kể từ, sở hữu bước sóng lâu năm ngắn ngủn không giống nhau nên

A. bọn chúng bị chéo không giống nhau vô kể từ ngôi trường đều.

B. bọn chúng bị chéo không giống nhau vô năng lượng điện ngôi trường đều.

C. sở hữu tài năng đâm xuyên không giống nhau.

D. bọn chúng đều được dùng vô nó tế để có thể chụp X–quang (chụp điện).

Đáp án C

Tia X là sóng năng lượng điện kể từ sở hữu bước từ trường sóng ngắn trong vòng \({10^{ - 8}}m - {10^{ - 11}}m\)

Đinh Gia Quang cảm ơn bạn

. 25/04/2018

Xem thêm: sinh vật sản xuất là những sinh vật

Hà Đức Minh Thảo sao ko thấy thầy nói đến việc bị chéo vô kể từ năng lượng điện ngôi trường ạ ?

. 01/03/2018

Đoàn Quang Minh - Tia X là sóng năng lượng điện kể từ sở hữu bước từ trường sóng ngắn trong vòng ( lam nhiều = 10^-8 m cho tới 10^-11 m ) e nha

. 26/02/2018

Hồ Đình An tia X kể từ 10^(-11) cho tới 10^(-9) hoặc 10^(-11) cho tới 10^(-8) vậy ?

1 Trả lời nói . 26/02/2018

Bùi Ngọc Đại công thức tích điện là hc/lamđa, vô tê liệt c là véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng, h là hằng số Phlang 6,625.10^-34, vì thế bước sóng càng nhỏ thì tích điện càng rộng lớn, bước sóng càng rộng lớn thì tích điện càng nhỏ---> Khả năng đâm xuyên không giống nhau . 8/2/2017

1 Trả lời nói . 08/02/2017

ForceForOnlyTarget vì thế nó không giống nhau nên đặc thù cx không giống nhau thôi . 17/1/2017

. 17/01/2017

Lavender k hiểu câu này cho tới lăp bac nào là goiiari mến hộ' . 17/1/2017

1 Trả lời nói . 17/01/2017