số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau

Câu hỏi:

21/10/2020 12,278

Bạn đang xem: số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau

C. 98765

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mẹ đem một số trong những trái ngược táo u xếp nhập đĩa. Khi xếp nhập đĩa u nhận ra nếu như xếp từng đĩa 9 trái ngược hoặc 12 trái ngược thì cũng một vừa hai phải không còn. Hỏi u đem từng nào trái ngược táo, hiểu được số táo to hơn 30 và nhỏ rộng lớn 40?

Câu 2:

Số tía mươi ngàn ko trăm linh bảy ghi chép là :

 A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Câu 3:

Tỉ lệ phiên bản vật là 1: 1 500 000. Độ lâu năm bên trên phiên bản vật là 37 centimet. Độ lâu năm thực tiễn là :

A. 555 km

B. 555 000 000 cm

C. 5550 km

D. 555 000 cm

Câu 4:

Cho x < .... < hắn và x là số ngay tắp lự trước 5 906 788, hắn là số ngay tắp lự sau của số 5 906 788. Số đương nhiên cần thiết điền là:

Xem thêm: ...the distance was too far

A. 5 906 787

B. 5 906 788

C. 5 906 789

D. 5 906 790

Câu 5:

Một nhà máy sản xuất nhập 4 ngày phát hành được 680 TV. Trong 7 ngày nhà máy sản xuất tê liệt phát hành được từng nào cái TV, biết số TV thường ngày phát hành như nhau?

A. 1190

B. 170

C. 1910

D. 107

Câu 6:

Số nhỏ nhất của lớp triệu là số có:

A. 6 chữ số

B. 7 chữ số

C. 8 chữ số

D. 9 chữ số

TÀI LIỆU VIP VIETJACK