sgk tiếng việt lớp 5 tập 2

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Bạn đang xem: sgk tiếng việt lớp 5 tập 2

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa giờ việt lớp 5 tập dượt 2 bao gồm những bài bác sau:

Xem thêm: Bật mí nguồn sỉ giày Sneaker Nike chất lượng tốt giá thành rẻ

MỤC LỤC

Tuần 19: Người công dân

 • Tập đọc: Người Công số lượng dân sinh Một
 • Chính tả: Nghe – viết: Nhà yêu thương nước Nguyễn Trung Trực. Phân biệt âm đầu r/d/gi ; âm chủ yếu o/ô
 • Luyện kể từ và câu: Câu ghép
 • Kể chuyện: Chiếc đồng hồ thời trang
 • Tập đọc: Người Công số lượng dân sinh Một (tiếp theo)
 • Tập thực hiện văn: Luyện tập dượt mô tả người (Dựng đoạn ngỏ bài)
 • Luyện kể từ và câu: Cách nối những vế câu ghép
 • Tập thực hiện văn: Luyện tập dượt mô tả người (Dựng đoạn Kểt bài)

Tuần 20: Người công dân

 • Tập đọc: Thái Sư Trần Thủ Độ
 • Chính tả: Nghe – Viết: Cánh cam lạc u Phân biệt âm đầu r/d/gi; âm chủ yếu o/ô
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Công dân
 • Kể chuyện: Kể chuyện vẫn nghe, vẫn hiểu
 • Tập đọc: Nhà tài trợ quan trọng đặc biệt của Cách mạng
 • Tập thực hiện văn: Tả người (Kiểm tra viết)
 • Luyện kể từ và câu: Nối những vế câu ghép vì thế mối liên hệ kể từ
 • Tập thực hiện văn: Lập Chương trình sinh hoạt

Tuần 21: Người công dân

 • Tập đọc: Trí dũng Song toàn
 • Chính tả: Nghe – viết: Trí dũng tuy vậy toàn Phân biệt âm đầu r/d/gi; vệt hỏi/dấu té
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Công dân
 • Kể chuyện: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc
 • Tập đọc: Tiếng rao tối
 • Tập thực hiện văn: Lập Chương trình sinh hoạt
 • Luyện kể từ và câu: Nối những vế câu ghép vì thế mối liên hệ kể từ
 • Tập thực hiện văn: Trả bài bác văn mô tả người

Tuần 22: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình

 • Tập đọc: Lập buôn bản lưu giữ hải dương
 • Chính tả: Nghe – Viết: thủ đô hà nội Ôn tập dượt về quy tắc ghi chép hoa (Viết thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam)
 • Luyện kể từ và câu: Nối những vế câu ghép vì thế mối liên hệ kể từ
 • Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng
 • Tập đọc: Cao bằng phẳng
 • Tập thực hiện văn: Ôn tập dượt văn kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu: Nối những vế câu ghép vì thế mối liên hệ kể từ
 • Tập thực hiện văn: Kể chuyện (Kiểm tra viết)

Tuần 23: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình

 • Tập đọc: Phân xử tài tình
 • Chính tả: Nhớ – viết: Cao bằng phẳng Ôn tập dượt về quy tắc ghi chép hoa (Viết thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam)
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trật tự động – An ninh
 • Kể chuyện: Kể chuyện vẫn nghe, vẫn hiểu
 • Tập đọc: Chú lên đường tuần
 • Tập thực hiện văn: Lập công tác sinh hoạt
 • Luyện kể từ và câu: Nối những vế câu ghép vì thế mối liên hệ kể từ
 • Tập thực hiện văn: Trả bài bác văn kể chuyện

Tuần 24: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình

 • Tập đọc: Luật tục xưa của những người Ê-đê
 • Chính tả: Nghe – Viết: Núi non hùng Vĩ Ôn tập dượt về quy tắc ghi chép hoa (Viết thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam)
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trật tự động – An ninh
 • Kể chuyện: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc
 • Tập đọc: Hộp thư mật
 • Tập thực hiện văn: Ôn tập dượt về mô tả dụng cụ
 • Luyện kể từ và câu: Nối những vế câu ghép vì thế cặp kể từ hô ứng
 • Tập thực hiện văn: Ôn tập dượt về mô tả dụng cụ

Tuần 25: Nhớ nguồn

 • Tập đọc: Phong cảnh thông thường Hùng
 • Chính tả: Nghe – Viết: Ai là thuỷ tổ loại người Ôn tập dượt về quy tắc ghi chép hoa (Viết thương hiệu người, thương hiệu địa lí nước ngoài)
 • Luyện kể từ và câu: Liên Kểt những câu vô bài bác bằng phương pháp lặp kể từ ngữ
 • Kể chuyện: Vì muôn dân
 • Tập đọc: Cửa Sông
 • Tập thực hiện văn: Tả dụng cụ (Kiểm tra viết)
 • Luyện kể từ và câu: Liên Kểt những câu vô bài bác bằng phương pháp thay cho thế kể từ ngữ
 • Tập thực hiện văn: Tập ghi chép đoạn hội thoại

Tuần 26: Nhớ nguồn

 • Tập đọc: Nghĩa thầy trò
 • Chính tả: Nghe – Viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động Ôn tập dượt về quy tắc ghi chép hoa (Viết thương hiệu người, thương hiệu địa lí nước ngoài)
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Truyền thống
 • Kể chuyện: Kể chuyện vẫn nghe, vẫn hiểu
 • Tập đọc: Hội thổi cơm trắng ganh đua ở Đồng Vân
 • Tập thực hiện văn: Tập Viết đoạn hội thoại
 • Luyện kể từ và Cầu: Luyện tập dượt thay cho thế kể từ ngữ nhằm link câu
 • Tập thực hiện văn: Trả bài bác văn mô tả dụng cụ

Tuần 27: Nhớ nguồn

 • Tập đọc: Tranh buôn bản Hồ
 • Chính tả: Nhớ – viết: Cửa sông Ôn tập dượt về quy tắc ghi chép hoa (Viết thương hiệu người, thương hiệu địa lí nước ngoài)
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Truyền thống
 • Kể chuyện: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc
 • Tập đọc: Đất nước
 • Tập thực hiện văn: Ôn tập dượt về mô tả cây trồng
 • Luyện kể từ và câu: Liên Kểt những câu vô bài bác vì thế kể từ ngữ nối
 • Tập thực hiện văn: Tả cây trồng (Kiểm tra viết)

Ôn tập dượt thân thích học tập kì II

Tuần 29: Nam và nữ

 • Tập đọc: Một vụ đắm tàu
 • Chính tả: Nhớ – Viết : Đất nước Luyện tập dượt ghi chép hoa
 • Luyện kể từ và câu: Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu chấm, chấm căn vặn, chấm than)
 • Kể Chuyện: Lớp trưởng lớp tôi
 • Tập đọc: Con gái
 • Tập thực hiện văn: Tập Viết đoạn hội thoại
 • Luyện kể từ và câu: Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu chấm, chấm căn vặn, chấm than)
 • Tập thực hiện văn: Trả bài bác văn mô tả cây trồng

Tuần 30: Nam và nữ

 • Tập đọc: Thuần phục Sư tử
 • Chính tả: Nghe – Viết: Cô gái của sau này Luyện tập dượt ghi chép hoa
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Nam và phái nữ
 • Kể chuyện: Kể chuyện vẫn nghe, vẫn hiểu
 • Tập đọc: Tà áo lâu năm VN
 • Tập thực hiện văn: Ôn tập dượt về mô tả loài vật
 • Luyện kể từ và câu: Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu phẩy)
 • Tập thực hiện văn: Tả loài vật (Kiểm tra viết)

Tuần 31: Nam và nữ

 • Tập đọc: Công việc thứ nhất
 • Chính tả: Nghe – Viết: Tà áo lâu năm VN Luyện tập dượt ghi chép hoa.
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Nam và phái nữ
 • Kể chuyện: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc
 • Tập đọc: Bầm ơi
 • Tập thực hiện văn: Ôn tập dượt về mô tả cảnh
 • Luyện kể từ và câu: Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu phẩy)
 • Tập thực hiện văn: Ôn tập dượt về mô tả cảnh

Tuần 32: Những người sở hữu tương lai

 • Tập đọc: Út Vịnh
 • Chính tả: Nhớ – Viết : Bầm ơi Luyện tập dượt ghi chép hoa
 • Luyện kể từ và câu: Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu phẩy)
 • Kể chuyện: Nhà Vô địch
 • Tập đọc: Những cánh buồm
 • Tập thực hiện văn: Trả bài bác văn mô tả loài vật
 • Luyện kể từ và câu: Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu nhì chấm)
 • Tập thực hiện văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết)

Tuần 33: Những người sở hữu tương lai

 • Tập đọc: Luật chỉ vệ, che chở và dạy dỗ trẻ nhỏ
 • Chính tả: Nghe – Viết : Trong điều u hát Luyện tập dượt ghi chép hoa
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Trẻ em
 • Kể chuyện: Kể chuyện vẫn nghe, vẫn hiểu
 • Tập đọc: Sang năm con cái lên bảy
 • Tập thực hiện văn: Ôn tập dượt về mô tả người
 • Luyện kể từ và câu: Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu ngoặc kép)
 • Tập thực hiện văn: Tả người (Kiểm tra viết)

Tuần 34: Những người sở hữu tương lai

 • Tập đọc: Lớp học tập bên trên đàng
 • Chính tả: Nhớ – viết: Sang năm con cái lên bảy Luyện tập dượt ghi chép hoa
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Quyền và mệnh lệnh
 • Kể chuyện: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc
 • Tập đọc: Nếu ngược khu đất thiếu thốn con trẻ con cái
 • Tập thực hiện văn: Trả bài bác Văn mô tả cảnh
 • Luyện kể từ và câu: Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu gạch ốp ngang)
 • Tập thực hiện văn: Trả bài bác văn mô tả người

Ôn tập dượt học tập kì II

Xem tăng những sách tìm hiểu thêm liên quan:

Xem thêm: tính đa dạng về loài của quần xã là

 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5
 • Sách giáo khoa giờ việt lớp 5 tập dượt 1
 • Soạn Tiếng Việt Lớp 5
 • Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2
 • Tập Làm Văn Mẫu Lớp 5
 • Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1
 • Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2

--Chọn Bài--

Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta phấn chấn lòng KHÔNG trả phí bên dưới BẤT KỲ kiểu dáng nào!

Tải xuống

Tác giả

Bình luận