sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch nahco3 tác dụng với dung dịch

Câu hỏi:

18/02/2020 66,880

Chọn D.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào là tại đây dẫn đến được Fe(NO3)3?

A. Fe + HNO3 quánh, nguội.

B. Fe + Cu(NO3)2.

C. Fe(NO3)2 + Cl2.

D. Fe + Fe(NO3)2.

Câu 2:

Cho 200 ml hỗn hợp AgNO3 1M tính năng với 100 ml hỗn hợp FeCl2 0,1 M chiếm được lượng kết tủa là:

A. 3,95 gam.

B. 2,87 gam.

C. 23,31 gam.

D. 28,7 gam.

Câu 3:

Trộn 250 ml hỗn hợp chứa chấp lếu phù hợp HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml hỗn hợp NaOH aM chiếm được 500 ml hỗn hợp sở hữu pH = 12. Giá trị a là:

A. 0,13M.

B. 0,12M.

Xem thêm: Kinh nghiệm lựa chọn xưởng sản xuất giày thể thao tốt nhất tại TP.HCM

C. 0,14M.

D. 0.10M.

Câu 4:

Anion X3- sở hữu thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài nằm trong là 3s23p6. Vị trí của X nhập bảng khối hệ thống tuần trả là:

A. ô loại 15, chu kì 3, phân group VA.

B. ô loại 16, chu kì 2, phân group VA.

C. dù loại 17, chu kì 3, phân group VIIA.

D. dù loại 21, chu kì 4, phân group IIIB.

Câu 5:

ĐK thông thường hóa học bự tồn bên trên ở dạng:

A. lỏng hoặc rắn.

B. lỏng hoặc khí.

C. lỏng.

D. rắn.

Câu 6:

Hỗn phù hợp A bao gồm Na, Al, Cu. Cho 12 gam A nhập nước dư thu 2,24 lít khí (đktc), còn nếu như mang lại nhập hỗn hợp NaOH dư thu 3,92 lít khí (đktc). Phần trăm về lượng của Al nhập lếu phù hợp ban sơ là:

A. 59,06%.

B. 22,5%.

C. 67,5%.

Xem thêm: sơ đồ tư duy lặng lẽ sapa

D. 96,25%.