quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền

Câu hỏi:

09/02/2020 73,738

Bạn đang xem: quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền

A. 0,06AA : 0,55Aa: 0,36aa 

B. 0,01AA : 0,95Aa: 0,04aa.

C. 0,04AA : 0,32Aa: 0,64aa

Đáp án chủ yếu xác

D. 0,25AA : 0,59Aa: 0;16aa.

Đáp án C

Quần thể với cấu hình DT xAA +yAa +zaa =1

Quần thể cân đối DT thoả mãn công thức: y2=x.z

Quần thể cân đối DT là C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc DT của quần thể ban đầu: 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 mới tự động phối thì cấu hình DT của quần thể tiếp tục là

A. 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa =1

B. 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,3 5 aa = 1.

C. 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1

D. 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1.

Câu 2:

Một quần thể với 60 thành viên AA; 40 thành viên Aa; 100 thành viên aa. Cấu trúc DT của quần thể sau đó 1 thứ tự ngẫu phối là:

A. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa

B. 0,48 AA: 0,16 Aa: 0,36 aa.

C. 0,16 AA: 0,48 Aa: 0,36 aa

D. 0,16 AA: 0,36 Aa: 0,48 aa.

Câu 3:

Ở người, ren quy toan color đôi mắt với 2 alen (A và a), ren quy format tóc với 2 alen (B và b), ren quy toan group ngày tiết với 3 alen (IA, IB và IO). Cho biết những ren phía trên những cặp NST thông thường không giống nhau, số loại ren tối nhiều rất có thể được dẫn đến kể từ 3 ren rằng bên trên ở vô quần thể người là

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

A. 10

B. 24

C. 54

D. 64

Câu 4:

Một quần thể khởi điểm với cấu hình DT là: 0,25AA:0,3Aa:0,45aa. Hãy xác lập cấu hình DT của quần thể ở mới F3 vô tình huống ngẫu phối:

A. 0,38125AA:0,0375Aa:0,58125   

B. 0,36AA:0,48Aa:0,16aa

C. 0,25AA:0,3Aa:0,45aa  

D. 0,16AA:0,48Aa:0,36aa

Câu 5:

Một quần thể ngẫu phối, alen A quy toan lông nhiều năm trội trọn vẹn đối với alen a quy toan lông ngắn; alen B quy toan lông đen sạm trội ko trọn vẹn đối với alen b quy toan lông vàng, loại ren Bb mang đến loại hình lông nâu. Hai cặp ren này phía trên 2 cặp NST thông thường. Thế hệ xuất vạc của quần thể này còn có tần số alen A là 0,2 và tần số alen B là 0,6. Khi quần thể đạt tình trạng cân đối DT, tuyên bố nào là tại đây sai về quần thể này?

A. Tần số loại hình lông nhiều năm, black color vô quần thể là 0,3024 

B. Tần số loại ren AaBb là 0,1536

C. Quần thể với 9 loại loại ren và 6 loại loại hình

D. Số thành viên lông ngắn ngủi, gray clolor lúc lắc tỉ trọng lớn số 1 vô quần thể

Câu 6:

Ở người, dịch bạch tạng bởi ren d phía trên NST thuờng tạo ra. Những người bạch tạng vô quần thể cân đối được gặp gỡ với tần số 0,04%. cấu hình DT của quần thể người rằng bên trên tiếp tục là:

A. 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1 

B. 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1

C. 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1 

D. 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1

Xem thêm: soạn ngữ văn 7 kết nối tri thức

TÀI LIỆU VIP VIETJACK