phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

3.8 bên trên 588 phiếu

Lý thuyết phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

1. Hai quy tắc đổi khác phương trình

Xem cụ thể

Trả câu nói. thắc mắc 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2

Trả câu nói. thắc mắc 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những phương trình:

Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2

Trả câu nói. thắc mắc 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những phương trình:

Xem câu nói. giải

Bài 6 trang 9 sgk toán 8 tập luyện 2

Tính diện tích S của hình thang ABCD (h.1) theo đòi x vày nhì cách:

Xem câu nói. giải

Bài 7 trang 10 sgk toán 8 tập luyện 2

Hãy chỉ ra rằng những phương trình số 1 trong những phương trình sau:

Xem câu nói. giải

Bài 8 trang 10 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài bác 8 trang 10 SGK Toán 8 tập luyện 2. Giải những phương trình:

Xem câu nói. giải