phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với

Câu hỏi:

07/08/2019 28,975

Bạn đang xem: phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với

A. Thực vật và vi sinh vật

Đáp án chủ yếu xác

B. Động vật và vi sinh vật

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kĩ thuật nào là bên dưới đấy là phần mềm của technology tế bào nhập tạo nên tương đương mới nhất ở thực vật?

A. Nuôi ghép phân tử phấn

B. Nuôi ghép tế bào tế bào

C. Cấy truyền phôi

D. Nhân phiên bản vô tính

Câu 2:

Khi nói đến technology tế bào, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. Nuôi ghép và lưỡng bội hóa phân tử phấn hoàn toàn có thể tạo nên Thành lập và hoạt động con cái đem loại hình không giống cây u.

B. Lai 2 tế bào trần nằm trong loại đưa đến thể tuy vậy nhị cỗ.

C. Nuôi ghép tế bào tế bào muốn tạo đi ra quần thể cây nom đem loại gen phong phú và đa dạng.

D. Cây truyền phôi ở động vật hoang dã chỉ việc dùng 1 thành viên loại nhằm nuôi phôi.

Câu 3:

Trong tiến độ nhân phiên bản rán Đôly, bước nào là sau đấy là đúng?

A. Lấy trứng của con cái rán cho tới trứng nhằm vô hiệu hóa khối tế bào hóa học.

B. Lấy nhân kể từ trứng của con cái rán cho tới trứng.

C. Tế bào trứng đem nhân của tế bào tuyến vú đang được ghép nhập tử cung của con cái rán không giống nhằm cải cách và phát triển và sinh đẻ thông thường.

D. Cừu con cái sinh đi ra đem loại hình tương đương loại hình của rán cho tới trứng.

Xem thêm: soạn ngữ văn 7 kết nối tri thức

Câu 4:

Khi nói đến tạo nên tương đương vì như thế technology tế bào, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?

(1) Để nhân những tương đương lan quý, những ngôi nhà phân tích hoa lá cây cảnh vẫn vận dụng cách thức nuôi ghép tế bào, tế bào thực vật

(2) Khi nuôi ghép phân tử phấn hoặc noãn ko thụ tinh anh nhập môi trường xung quanh tự tạo hoàn toàn có thể nẩy trở thành những loại tế bào đơn bội.

(3) Consixin là hóa hóa học đem hiệu suất cao đặc biệt cao trong các công việc làm cho đột vươn lên là nhiều bội.

(4) Trong lai tế bào, người tao nuôi ghép 2 loại tế bào sinh dục không giống loại.

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 5:

Cho những trở thành tựu sau:

(1) Tạo cây lưỡng bội thuần chủng về toàn bộ những gen.

(2) Tạo tương đương dâu tằm tam bội.

(3) Tạo tương đương mới nhất đem Điểm lưu ý của 2 loại.

(4) Tạo tương đương dưa đỏ nhiều bội.

Các trở thành tự động được đưa đến vì như thế cách thức làm cho đột vươn lên là là:

A. (3) và (4)

B. (1) và (3)

C. (1) và (2)

D. (2) và (4)

Câu 6:

Từ một khung hình đem loại gen AabbDdEE, hoàn toàn có thể đưa đến khung hình đem loại gen nào là tại đây vì như thế cách thức nuôi đựng phân tử phấn và lưỡng bội hóa?

A. AabbDdEE

B. AabbDdEE

C. aabbddEE

D. aaBBddEE

Xem thêm: ba(hco3)2 + nahso4

TÀI LIỆU VIP VIETJACK