phiếu bài tập cuối tuần lớp 5Dưới đấy là tuyển chọn luyện Top 52 Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 học tập kì 1 với những Đề đánh giá vào cuối tuần cơ bạn dạng, nâng lên với đáp án và thang điểm cụ thể đặc biệt hoặc giúp đỡ bạn học tập chất lượng môn Toán 5.

Bạn đang xem: phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Bài luyện vào cuối tuần Toán 5 Học kì 1

Chỉ kể từ 70k mua sắm hoàn hảo cỗ Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 bạn dạng word với điều giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản dễ dàng chỉnh sửa:

Xem thử

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ 110 Đề ganh đua Toán lớp 5 (cả năm) bạn dạng word với điều giải chi tiết:

Xem thử

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Tuần 1

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 3)

Tuần 2

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3)

Tuần 3

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 3)

Tuần 4

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 với đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Tuần 5

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 với đáp án (Đề 3)

Tuần 6

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 với đáp án (Đề 3)

Tuần 7

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 với đáp án (Đề 3)

Tuần 8

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 3)

Tuần 9

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 với đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Tuần 10

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 với đáp án (Đề 3)

Tuần 11

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 với đáp án (Đề 3)

Tuần 12

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 với đáp án (Đề 3)

Tuần 13

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 với đáp án (Đề 3)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 với đáp án (Đề 4)

Tuần 14

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 với đáp án (Đề 3)

Tuần 15

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 với đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Tuần 16

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 với đáp án (Đề 3)

Tuần 17

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 với đáp án (Đề 3)

Tuần 18

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 với đáp án (Đề 1)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 với đáp án (Đề 2)
 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 với đáp án (Đề 3)

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 1

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (1 điểm) Phân số vì chưng Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án là?

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

Câu 2: (1 điểm) Trong những phân số Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án những phân số đều bằng nhau là?

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

Câu 3: (1 điểm) Mọi số bất ngờ hoàn toàn có thể ghi chép trở thành phân số với hình mẫu số là :

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 4: (1 điểm) Phân số với tử số to hơn hình mẫu số là phân số :

 A. Bé rộng lớn 1

 B. bằng phẳng 1

 C. Lớn rộng lớn 1

 D. bằng phẳng 0

Câu 5: (1 điểm) Dấu tương thích ghi chép nhập địa điểm chấm Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp ánđược xếp theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ xíu là:

A. <

B. >

C. =

Câu 6: (1 điểm) Các phân số Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án được xếp theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ xíu là:

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) a. So sánh những phân số Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

b.Nêu cơ hội đối chiếu nhì phân số với nằm trong tử số

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm) Hai vòi vĩnh nước nằm trong chảy vào một trong những bể nước . Vòi loại nhất một giờ chảy được Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án bề , vòi vĩnh loại nhì một giờ chảy được Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án bể . Hỏi vòi vĩnh nào là chảy nhanh chóng rộng lớn ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 2

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (1 điểm) Hỗn số Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án gọi là:

 A. Hai nhì kiểu mốt phần nhì ba

 B. Hai nhì mươi kiểu mốt phần nhì mươiba

 C. Hai và nhì mươi kiểu mốt phần nhì ba

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

 D. Hai và nhì mươi kiểu mốt phần nhì mươi ba

Câu 2: (1 điểm) Phân số Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án là phân số :

A.Bé rộng lớn 1

 B. Lớn rộng lớn 1

 C. bằng phẳng 1

Câu 3: (1 điểm) Các độ quý hiếm số bất ngờ không giống 0 tương thích của x nhằm có: Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

 A. 1 ;2

 B. 0 ; 1; 2

 C. 1; 2; 3

 D. 0;1 ; 2; 3

Câu 4: (1 điểm) Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án được xem như sau:

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

Câu 5: (1 điểm) Một lớp học tập với 40 học viên nhập ê Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án là học viên xuất sắc toán Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án số học viên là học viên xuất sắc giờ việt . Số học viên xuất sắc toán của lớp học tập này là :

 A. 12 học viên

 B. 8 học viên

 C. đôi mươi học viên

 C. 10 học tập sinh

Câu 6: (1 điểm) Phân số Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án được ghi chép bên dưới dạng phân số thập phân là :

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm)Một tấm bìa hình chữ nhật với chiều nhiều năm Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp ánm chiều rộng lớn Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp ánm . Chia tấm bìa ê trở thành nhì phần đều bằng nhau . Tính diện tích S từng phần ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 3

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (1 điểm) Dấu tương thích điền nhập địa điểm chấm nhằm đối chiếu Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án là :

A <

 B. >

 C. =

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số 5Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án đem trở thành phân số là :

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

Câu 3: (1 điểm) Phân số tương thích nhằm ghi chép nhập địa điểm chấm 7dm =....m là

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

Câu 4: (1 điểm) Tổng số tuổi tác nhì u con cái là 48 tuổi tác .Tuổi u vội vàng 3 thứ tự tuổi tác con cái . Tuổi u là :

 A. 24 tuổi tác

 B. 30 tuổi tác

 C. 36 tuổi tác

 D. 38 tuổi tác

Câu 5: (1 điểm) Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án Kết trái khoáy của luật lệ phân chia là:

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

Câu 6: (1 điểm) Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án số học viên của một ngôi trường Tiểu học tập là 420 học viên . Hỏi Trường Tiểu học tập ê với từng nào học viên.

 A. 588 học viên

 B. 300 học tập sinh

 C. 175 học viên

 D. 245 học tập sinh

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 5 với đáp án

Câu 2: (2 điểm) Mẹ rộng lớn con cái 26 tuổi tác. Trước trên đây hai năm tuổi tác u vội vàng 3 thứ tự tuổi tác con cái. Tính tuổi tác từng người hiện nay nay?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Xem thêm thắt cỗ Đề ganh đua Toán lớp 5 với đáp án hoặc khác:

 • Top đôi mươi Đề đánh giá Toán 5 Giữa kì 1
 • Top đôi mươi Đề đánh giá Toán 5 Cuối kì 1
 • Top 52 Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 với đáp án
 • Top đôi mươi Đề đánh giá Toán 5 Giữa kì 2
 • Top đôi mươi Đề đánh giá Toán 5 Cuối kì 2

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và bài bác luyện vào cuối tuần, gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán 5 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay