phát biểu nào về hệ qtcsdl quan hệ là đúng

Câu hỏi:

14/01/2022 38,267

Bạn đang xem: phát biểu nào về hệ qtcsdl quan hệ là đúng

A. Phần mượt dùng để làm kiến thiết những CSDL quan lại hệ

B. Phần mượt dùng để làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL quan lại hệ 

Đáp án chủ yếu xác

C. Phần mượt Microsoft Access 

D. Phần mượt nhằm giải những câu hỏi quản lí lí sở hữu chứa chấp những mối liên hệ Một trong những dữ liệt

Hệ QTCSDL mối liên hệ là Phần mượt dùng để làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL mối liên hệ.

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giả sử một bảng sở hữu 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì

A. Trường SOBH là độc nhất, trong những khi bại ngôi trường HOTEN ko nên là duy nhất

B. Trường SOBH là loại số, trong những khi bại ngôi trường HOTEN ko nên là loại số 

C. Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN 

D. Trường SOBH là ngôi trường cụt hơn

Câu 2:

Phát biểu này trong số tuyên bố sau là sai khi nói đến miền?

A. Các miền của những tính chất không giống nhau ko nhất thiết nên không giống nhau 

B. Mỗi một tính chất hoàn toàn có thể sở hữu nhị miền trở lên 

C. Hai tính chất không giống nhau hoàn toàn có thể nằm trong miền 

D. Miền của tính chất chúng ta thương hiệu thông thường là loại text

Câu 3:

Phát biểu này sai trong số tuyên bố sau thời điểm nói đến khoá chính?

A. Một bảng hoàn toàn có thể có không ít khoá chính

B. Mỗi bảng sở hữu tối thiểu một khoá 

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

C. Xác quyết định khoá tùy theo mối liên hệ logic của những tài liệu chứ không hề tùy theo độ quý hiếm những dữ liệu 

D. Nên lựa chọn khoá đó là khoá sở hữu không nhiều tính chất nhất

Câu 4:

Mô hình phổ cập nhằm kiến thiết CSDL mối liên hệ là: 

A. Mô hình phân cấp 

B. Mô hình tài liệu quan lại hệ 

C. Mô hình phía đối tượng 

D. Mô hình cơ sỡ quan lại hệ

Câu 5:

Đặc điểm này tại đây ko là đặc thù của một mối liên hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?

A. Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan lại trọng 

B. Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp 

C. Mỗi tính chất sở hữu một thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan lại trọng 

D. Tên của những mối liên hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Câu 6:

Cho những bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá bán của một cuốn sách thì có nhu cầu các bảng nào?

A. HoaDon

B. DanhMucSach, HoaDon 

C. DanhMucSach, LoaiSach 

D. HoaDon, LoaiSach

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác vợ chồng a phủ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK