phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ

Câu hỏi:

11/10/2019 90,919

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ

A. sóng năng lượng điện kể từ là sự việc Viral vô không khí của năng lượng điện kể từ ngôi trường đổi mới thiên theo đòi thời hạn. 

B. sóng năng lượng điện kể từ sử dụng vô vấn đề vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. 

C. vô sóng năng lượng điện kể từ, năng lượng điện ngôi trường và kể từ ngôi trường đổi mới thiên theo đòi thời hạn với nằm trong chu kì. 

D. vô sóng năng lượng điện kể từ, năng lượng điện ngôi trường và kể từ ngôi trường luôn luôn giao động lệch sóng nhau 0,5π.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

+ Trong sóng năng lượng điện kể từ thì năng lượng điện ngôi trường và kể từ ngôi trường luôn luôn giao động nằm trong trộn nhau → D sai

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây về đặc điểm của sóng năng lượng điện kể từ là ko đúng? 

A. Sóng năng lượng điện kể từ rất có thể hành động tự nhiên, khúc xạ, phó quẹt. 

B. Sóng năng lượng điện kể từ là sóng ngang. 

C. Sóng năng lượng điện kể từ ko truyền được vô chân không 

D. Sóng năng lượng điện kể từ đem tích điện.

Câu 2:

Khi nói tới sóng năng lượng điện kể từ, tuyên bố nào là tại đây sai? 

A. Sóng năng lượng điện kể từ chỉ truyền được vô môi trường xung quanh vật hóa học đàn hồi 

B. Sóng năng lượng điện kể từ bị hành động tự nhiên Khi họp mặt phân cơ hội đằm thắm nhì môi trường 

C. Sóng năng lượng điện kể từ Viral vô chân ko với vận tốc 3.108 m/s 

D. Sóng năng lượng điện kể từ là sóng ngang và truyền được vô chân không

Câu 3:

Đặc điểm nào là tại đây ko là Đặc điểm công cộng của sóng cơ và sóng năng lượng điện kể từ ?

A. Cả nhì sóng đều rất có thể phó thoa 

Xem thêm: she is always diplomatic when she deals with angry students.

B. Cả nhì sóng đem năng lượng 

C. Cả nhì sóng truyền được vô chân không

D. Cả nhì sóng đều bị hành động tự nhiên Khi gặp gỡ vật cản

Câu 4:

Chọn đáp án trúng. Sóng năng lượng điện từ 

A. ko đem tích điện. 

B. là sóng ngang. 

C. ko truyền được vô chân ko. 

D. là sóng dọc.

Câu 5:

Sóng năng lượng điện kể từ và sóng cơ không tồn tại nằm trong đặc điểm nào là bên dưới đây? 

A. Mang tích điện. 

B. Tuân theo đòi quy luật phó quẹt. 

C. Tuân theo đòi quy luật hành động tự nhiên. 

D. Truyền được vô chân ko.

Câu 6:

Sóng năng lượng điện kể từ và sóng cơ học tập không tồn tại công cộng tính chất 

A. đem tích điện. 

B. khúc xạ. 

C. truyền được vô chân ko. 

D. hành động tự nhiên.

Xem thêm: hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại fe là