phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh

Câu hỏi:

10/05/2020 132,816

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh

B. A > B

Đáp án chủ yếu xác

Các luật lệ toán ĐK như >, <, >=, <=, <>.

   Vậy A>B là biểu thức điêu khiếu nại ( chứa chấp luật lệ toán điều kiện).

   Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chọn lựa cách sử dụng sai . Muốn sử dụng biến đổi X lưu độ quý hiếm nhỏ nhất trong những độ quý hiếm của nhì biến đổi A, B rất có thể sử dụng cấu hình rẽ nhánh như sau :

A. if A <= B then X := A else X := B;

B. if A < B then X := A;

C. X := B; if A < B then X := A;

D. if A < B then X := A else X := B;

Câu 2:

Câu mệnh lệnh ĐK dạng khá đầy đủ là:

A. If < Điều kiện> then < Câu mệnh lệnh 1 >; Else < Câu mệnh lệnh 2 >;

B. If < Điều kiện> then < Câu mệnh lệnh >;

C. If < Điều kiện> then < Câu mệnh lệnh 1 >, < Câu mệnh lệnh 2 >;

D. If < Điều khiếu nại > then < Câu mệnh lệnh 1 > Else < Câu mệnh lệnh 2 >;

Câu 3:

Các câu mệnh lệnh Pascal nào là tại đây được viết lách đúng:

A. If x:= 5 then a = b;

B. If x > 4; then a:= b;

C. If x > 4 then a:=b else m:=n;

Xem thêm: Bật mí nguồn sỉ giày Sneaker Nike chất lượng tốt giá thành rẻ

D. If x > 4 then a:=b; else m:=n;

Câu 4:

Hãy cho thấy thêm độ quý hiếm của biến đổi X vì chưng từng nào sau thời điểm tiến hành câu lệnh:

   X:= 10;

   IF (91 mod 3 ) = 0 then X :=X+20;

A. 10

B. 30

C. 2

D. 1

Câu 5:

Ta sở hữu 2 mệnh lệnh sau:

   x:= 8;

   If x>5 then x := x +1;

   Giá trị của x là bao nhiêu?

A. 5

B. 9

C. 8

D. 6

Câu 6:

Để lần độ quý hiếm lớn số 1 của 2 số a, b thì tớ viết:

A. Max:=a; If b>Max then Max:=b;

B. If a>b then Max:=a else Max:=b;

C. Max:=b; If a>Max then Max:=a;

D. Cả 3 câu đều đích thị.