phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi

Câu hỏi:

14/01/2022 49,809

Bạn đang xem: phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào miêu tả những ngôi trường tính toán

B. Biểu thức logic được dùng Khi thiết lập cỗ thanh lọc mang lại bảng, thiết lập ĐK thanh lọc sẽ tạo khuôn mẫu hỏi 

C. Hằng văn bạn dạng được viết lách nhập cặp lốt nháy đơn 

Đáp án chủ yếu xác

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Hằng văn bạn dạng được viết lách nhập cặp lốt nháy kép.

Đáp án: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong lưới QBE của hành lang cửa số khuôn mẫu căn vặn (mẫu căn vặn ở cơ chế thiết kế) thì mặt hàng Criteria tăng thêm ý nghĩa gì?

A. Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi đi vào khuôn mẫu hỏi 

B. Xác tấp tểnh những ngôi trường xuất hiện tại nhập khuôn mẫu hỏi 

C. Xác tấp tểnh những ngôi trường cần thiết chuẩn bị xếp 

D. Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Câu 2:

Các cơ chế thao tác với khuôn mẫu căn vặn là:

A. Mẫu hỏi 

B. Mẫu căn vặn và thiết kế 

C. Trang tài liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và khuôn mẫu hỏi

Câu 3:

Nếu những câu hỏi phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tao sử dụng: 

A. Mẫu hỏi 

Xem thêm: cơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để

B. Bảng 

C. Báo cáo 

D. Biểu mẫu

Câu 4:

Bảng DIEM với những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm hiểu những học viên với điểm một tiết bên trên 7 và điểm thi đua học tập kỳ bên trên 5, nhập loại Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK nào là sau đấy là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5 

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5 

D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Câu 5:

Kết ngược triển khai khuôn mẫu căn vặn hoàn toàn có thể nhập cuộc nhập việc tạo nên ra:

A. Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu căn vặn hoặc báo cáo 

B. Bảng, biểu khuôn mẫu không giống, khuôn mẫu căn vặn không giống hoặc những trang khác 

C. Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu căn vặn không giống hoặc báo cáo 

D. Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu căn vặn khác

Câu 6:

Để hiển thị một vài bạn dạng ghi nào là cơ nhập hạ tầng tài liệu, tổng hợp tài liệu, tao dùng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Câu hỏi 

C. Liệt kê 

D. Trả lời

Xem thêm: fe(no3)3 ra fe2o3