phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm

YOMEDIA

Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm

 • Câu hỏi:

  Phản ứng này sau đấy là phản xạ nhiệt độ nhôm?

  • A. 3FeO + 2Al → 3Fe + Al2O3
  • B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.        
  • C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.    
  • D. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng nhiệt độ nhôm: Al ứng dụng oxit sắt kẽm kim loại sau Al ở t0c

  → Đáp án A

Mã câu hỏi: 154378

Xem thêm: kết nối tri thức với cuộc sống lớp 10

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại này tại đây ko ứng dụng với hỗn hợp CuSO4?
 • Kim loại này sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Khí X sinh rời khỏi vô quy trình thắp nhiên liệu hóa thạch, cực kỳ độc và tạo nên ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên. Khí X là
 • Thủy phân este CH3CH2COOCH3 đưa đến ancol đem công thức là
 • Ở nhiệt độ phỏng thông thường, sắt kẽm kim loại Fe ko phản xạ với hỗn hợp này sau đây?
 • Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện xanh xao giấy tờ quỳ tím?
 • Chất này tại đây lưỡng tính?
 • Sắt đem số lão hóa +3 vô phù hợp hóa học này bên dưới đây?
 • Chất này tại đây đem phản xạ trùng hợp?
 • Phản ứng này sau đấy là phản xạ nhiệt độ nhôm?
 • Số nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử glucozơ là
 • Ở nhiệt độ phỏng thông thường, km loại này tại đây tan không còn vô một lượng dư nước?
 • Chất này tại đây được dùng làm thực hiện mượt nước cứng tạm thời thời?
 • Dung dịch KOH ứng dụng với hóa học này tại đây đưa đến kết tủa Fe(OH)3?
 • Chất này sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu?
 • Thủy phân triolein vô hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol và muối bột X. Công thức muối bột X là?
 • Công thức chất hóa học của natri hidroxit (còn gọi là xút ăn da) là?
 • Chất này tại đây có một link tía vô phân tử?
 • Chất X đem công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là?
 • Thành phần chủ yếu của vỏ những loại ốc, sò, hến là?
 • Cho m gam bột Zn ứng dụng trọn vẹn với cùng một lượng dư hỗn hợp CuSO4 chiếm được 9,6 gam Cu. Giá trị m là?
 • Hòa tan trọn vẹn 0,1 mol Al vày một lượng dư hỗn hợp NaOH chiếm được V lít H¬2. Giá trị của V là
 • Hydrocacbon đang được sinh rời khỏi vô thử nghiệm bên trên là?
 • Phát biểu này sau đấy là sai?
 • Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75% chiếm được m gam glucozơ. Giá trị của m là?
 • Cho m gam Gly-Ala ứng dụng không còn với cùng một lượng dư hỗn hợp NaOH, đun rét mướt. Số mol NaOH đang được nhập cuộc phản xạ là 0,2 mol. Giá trị m là
 • Chất X được tạo nên trở thành vô cây cối nhờ quy trình quan lại phù hợp. Tại ĐK thông thường, X là hóa học rắn vô đánh giá. Thủy phân X nhờ ứng dụng axit hoặc enzim chiếm được hóa học Y đem phần mềm thực hiện dung dịch tăng lực vô nó học tập. Chất X và Y theo lần lượt là?
 • Phát biểu này sau đấy là sai?
 • Hỗn phù hợp FeO, Fe2O3 ứng dụng với cùng một lượng dư hỗn hợp này tại đây ko chiếm được muối bột Fe (II)?
 • Cho những tơ sau: visco, capron, xelulozơ axetat, olon. Số tơ tổ hợp vô group này là
 • Giá trị của V là?
 • Hỗn phù hợp X bao gồm nhị este đem công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa chấp vòng benzen.
 • Số lượng đánh giá đích là?
 • Giá trị của m là??
 • Thủy phân trọn vẹn triglixerit X vô hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol, natri stearat và natri oleat.
 • Số lượng tuyên bố đích là?
 • Tiến hành thử nghiệm theo dõi quá trình sau: Bước 1: Cho vô nhị bình cầu từng bình 10 ml etyl format.
 • Thủy phân trọn vẹn hóa học cơ học E (C9H16O4, chứa chấp 2 chức este) vày hỗn hợp NaOH, chiếm được sản
 • Phần trăm lượng của X vô E là?
 • Giá trị của m sớm nhất có mức giá trị này bên dưới đây?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: tài nguyên chính của miền tây trung quốc là