phân bố đồng đều giữa các cá thể trong quần thể thường gặp khi

Câu hỏi:

10/09/2020 1,078

Bạn đang xem: phân bố đồng đều giữa các cá thể trong quần thể thường gặp khi

A. Điều khiếu nại sinh sống phân bổ một cơ hội đồng đều và đem sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nóng bức trong những thành viên nhập quần thể

Đáp án chủ yếu xác

B. Điều khiếu nại sinh sống phân bổ không đồng đều và không tồn tại sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nóng bức trong những thành viên nhập quần thể.

C.Điều khiếu nại sinh sống nhập môi trường xung quanh phân bổ đồng đều và không tồn tại sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nóng bức trong những thành viên nhập quần thể

D. Các thành viên của quần thể sinh sống trở nên lũ đàn ở những điểm đem mối cung cấp sinh sống đầy đủ nhất

Đáp án hãy chọn là: A

Phân tía đồng đều xẩy ra Khi ĐK sinh sống phân bổ đồng đều và đem sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nóng bức trong những thành viên.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một quần thể con cá chép nhập một hồ nước cá ngẫu nhiên, sau thời điểm tham khảo thì thấy đem 50% thành viên ở tuổi tác trước sinh đẻ, 30% thành viên ở tuổi tác đang được sinh đẻ, 20% thành viên ở tuổi tác hậu sinh nở sản. Kết luận nào là sau đấy là trúng về quần thể này?

A. Quần thể đang xuất hiện Xu thế rời con số cá thể

B. Quần thể nằm trong dạng đang được suy thoái

C. Quần thể nằm trong dạng đang được vạc triển

D. Quần thể đem cấu tạo tuổi tác ổn định định

Câu 2:

Khi nói đến cấu tạo tuổi tác của quần thể, xét những Tóm lại sau đây:

1. Cấu trúc tuổi tác của quần thể hoàn toàn có thể bị thay cho thay đổi Khi đem sự thay cho thay đổi của ĐK môi trường xung quanh.

2. Dựa nhập cấu tạo tuổi tác của quần thể hoàn toàn có thể hiểu rằng bộ phận loại ren của quần thể

3. Cấu trúc tuổi tác của quần thể phản ánh tỉ lệ thành phần đực:cái nhập quần thể

4. Cấu trúc tuổi tác của quần thể phản ánh hiện trạng cách tân và phát triển không giống nhau của quần thể tức là phản ánh tiềm năng tồn bên trên và sự cách tân và phát triển của quần thể nhập tương lai

5. Trong ngẫu nhiên, quần thể của từng loại loại vật đều phải có cấu tạo tuổi tác bao gồm 3 group tuổi tác : tuổi tác trước sinh đẻ, tuổi tác sinh đẻ và tuổi tác hậu sinh nở sản

6.. Cấu trúc tuổi tác của quần thể giản dị và đơn giản hoặc phức tạp tương quan cho tới tuổi tác lâu của quần thể và vùng phân bổ của loài

Có từng nào Tóm lại trúng ?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 3:

Ví dụ nào là tại đây đã cho chúng ta biết quần thể của loại đem loại phân bổ ngẫu nhiên?

A. Các cây thông nhập rừng thông và những loại sò sinh sống nhập phù rơi vùng triều

B. Nhóm cây vết mờ do bụi nẩy phí phạm đần độn, đàn trâu rừng, lũ penguin ở Nam cực

Xem thêm: ...the distance was too far

C. Các cây thông nhập rừng thông, chim chim báo bão thực hiện tổ

D. Các con cái sâu sắc sinh sống bên trên nghiền lá cây, những cây mộc nhập rừng mưa nhiệt độ đới

Câu 4:

Loài nào là tại đây đem loại phân bổ đồng đều

A. Đàn gà rừng

B.Các loại sò sinh sống nhập phù sa

C. Các loại sâu sắc bên trên nghiền cây rừng

D. Cây thông nhập rừng

Câu 5:

Sự phân bổ của những cây mộc nhập rừng nhiệt đới gió mùa là

A. Kiểu phân bổ ngẫu nhiên

B. Kiểu phân bổ theo dõi nhóm

C. Kiểu phân bổ đồng đều

D. Kiểu phân bổ không tuân theo quy luật nào

Câu 6:

Phân tía theo dõi group (hay điểm) là

A. dạng phân bổ không nhiều thịnh hành, gặp gỡ nhập ĐK môi trường xung quanh ko tương đồng, những thành viên quí sinh sống tụ họp với nhau

B.dạng phân bổ rất rất thịnh hành, gặp gỡ nhập ĐK môi trường xung quanh ko tương đồng, những thành viên sinh sống tụ họp cùng nhau ở những điểm đem ĐK đảm bảo chất lượng nhất

C. dạng phân bổ rất rất thịnh hành, gặp gỡ nhập ĐK môi trường xung quanh tương đồng, những thành viên quí sinh sống tụ họp với nhau

D. dạng phân bổ rất rất thịnh hành, gặp gỡ nhập ĐK môi trường xung quanh ko tương đồng, những thành viên ko quí sinh sống tụ họp với nhau

Câu 7:

Nguyên nhân chủ yếu thực hiện cho việc phân bổ dân ở ở từng vương quốc ko đồng đều là vì

A. Sở quí lăm le cư của thế giới ở những vùng đem ĐK không giống nhau

B. Điều khiếu nại sinh sống phân bổ không đồng đều và con cái người dân có Xu thế quần tụ với nhau

C. Nếp sinh sống và văn hóa truyền thống mang tính chất đặc thù cho tới từng vùng không giống nhau

D. Điều khiếu nại sinh sống phân bổ không đồng đều và con cái người dân có thu nhập không giống nhau

Xem thêm: tả em bé tập đi tập nói

TÀI LIỆU VIP VIETJACK