oxit là hợp chất của oxi với

Oxit là ăn ý hóa học của oxi với cùng một yếu tắc chất hóa học không giống, trình bày cách thứ hai, oxit là ăn ý hóa học của 2 yếu tắc, nhập cơ với cùng một yếu tắc là oxi, ví dụ Cacbon dioxit (CO2), sulfur dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

Bạn đang xem: oxit là hợp chất của oxi với

Câu hỏi:

Oxit là ăn ý hóa học của oxi với?

A. Một yếu tắc phi kim 

B. Một yếu tắc kim loại

C. Một yếu tắc chất hóa học khác 

D. hầu hết yếu tắc chất hóa học khác

Đáp án trúng C.

Oxit là ăn ý hóa học của oxi với cùng một yếu tắc chất hóa học không giống, trình bày cách thứ hai, oxit là ăn ý hóa học của 2 yếu tắc, nhập cơ với cùng một yếu tắc là oxi, ví dụ Cacbon dioxit (CO2), sulfur dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án C:

Oxit là ăn ý hóa học của 2 yếu tắc, nhập cơ với cùng một yếu tắc là oxi.

Ví dụ:

– Cacbon dioxit (CO2), sulfur dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

– Sắt (III) oxit (Fe2O3), đồng (II) oxit (CuO) , can xi oxit (CaO)…

Công thức cộng đồng của oxit là: MxOy Gồm với kí hiệu oxi O tất nhiên chỉ số nó và kí hiệu yếu tắc M (có hóa trị n) chỉ số x, 

Theo quy tắc hóa trị tao có: 2. nó = n . x 

Có 4 loại oxit là:

1/ Oxit axit

– Thường là oxit của phi kim và ứng với cùng một axit

– Ví dụ: 

Lưu huỳnh trioxit với công thức chất hóa học là SO3 tương ứng với axit sunfuric H2SO4

Cacbon đioxit với công thức chất hóa học là CO2 tương ứng với axit cacbonic H2CO3

Xem thêm: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp

Điphopho Pentaoxit với công thức chất hóa học là P2O5 tương ứng với axit là H3PO4

Lưu huỳnh đioxit với công thức chất hóa học là SO2 tương ứng với axit là H2SO3

2/ Oxit bazơ

– Thường là oxit của sắt kẽm kim loại và ứng với cùng một bazơ

– Ví dụ:

Natri oxit với công thức chất hóa học là Na2O ứng với bazơ là NaOH

Canxi oxit với công thức chất hóa học là CaO ứng với bazơ là Ca(OH)2

Bari oxit với công thức chất hóa học là BaO ứng với bazơ là Ba(OH)2

Đồng 2 oxit với công thức chất hóa học là CuO ứng với bazơ là Cu(OH)2

3/ Oxit lưỡng tính

Là những oxit khi tính năng với hỗn hợp bazơ, và khi tính năng với hỗn hợp axit tạo ra trở thành muối bột và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO.

4/ Oxit trung tính

Oxit trung tính còn được gọi là oxit ko tạo ra muối bột, là những oxit ko phản ứng với axit, bazơ,  nước.

Ví dụ: Cacbon monoxit – CO, Nitơ monoxit – NO,…

Mọi người nằm trong hỏi:

Câu căn vặn 1: Oxit là gì?

Trả lời: Oxit là 1 loại ăn ý Hóa chất được tạo ra trở thành kể từ yếu tắc oxi kết phù hợp với một yếu tắc hoặc ăn ý hóa học không giống. Các oxit thông thường xuất hiện nay bên dưới dạng hóa học rắn hoặc hóa học lỏng và hoàn toàn có thể với đặc điểm không giống nhau tùy nằm trong nhập yếu tắc hoặc ăn ý hóa học nhưng mà oxi kết phù hợp với.

Câu căn vặn 2: Có những loại oxit nào?

Trả lời: Có nhiều loại oxit không giống nhau tùy nằm trong nhập yếu tắc hoặc ăn ý hóa học nhưng mà oxi kết phù hợp với. Một số loại oxit thông dụng bao gồm:

 • Oxit kim loại: Oxit của những sắt kẽm kim loại, ví như oxit Fe (Fe2O3) hoặc oxit nhôm (Al2O3).
 • Oxit phi kim: Oxit của những yếu tắc phi kim, ví như oxit cacbon (CO2) hoặc oxit sulfur (SO2).
 • Oxit bazơ: Oxit của sắt kẽm kim loại kiềm hoặc sắt kẽm kim loại kiềm thổ, ví như oxit natri (Na2O) hoặc oxit kẽm (ZnO).
 • Oxit axit: Oxit của những axit, ví như oxit sulfur (SO3) hoặc oxit clo (Cl2O7).

Câu căn vặn 3: Vai trò của những loại oxit là gì?

Trả lời: Các loại oxit với tầm quan trọng cần thiết trong tương đối nhiều hướng nhìn, bao gồm:

 • Oxit sắt kẽm kim loại thông thường được dùng thực hiện nguyên vật liệu nhập quy trình phát hành sắt kẽm kim loại.
 • Oxit phi kim hoàn toàn có thể nhập cuộc nhập những phản xạ hoá học tập, thông thường phản nghịch ứng với nước sẽ tạo đi ra axit.
 • Oxit bazơ thông thường được dùng trong số phần mềm xây đắp, phát hành thủy tinh nghịch, gốm sứ và phân bón.
 • Oxit axit nhập cuộc nhập những phản xạ đưa đến axit và thực hiện tác nhân lão hóa trong tương đối nhiều quy trình chất hóa học.

Câu căn vặn 4: Ví dụ về những oxit thông dụng là gì?

Trả lời: Dưới đó là một số trong những ví dụ về những oxit phổ biến:

Xem thêm: biểu hiện của bạo lực học đường

 • Oxit Fe (Fe2O3): Còn được gọi là rỉ Fe, thông thường xuất hiện nay bên dưới dạng sắc tố đỏ lòe nâu và được dùng trong công việc thực hiện Fe và thép.
 • Oxit cacbon (CO2): Là khí ngẫu nhiên nhập không gian, nhập cuộc nhập quy trình quang quẻ ăn ý và thở của thực vật và động vật hoang dã.
 • Oxit nhôm (Al2O3): Còn được gọi là nhôm oxit, thông thường được dùng thực hiện vật tư chịu nóng và cơ hội năng lượng điện nhập ngành công nghiệp.
 • Oxit sulfur (SO3): Là một tác nhân lão hóa mạnh và nhập cuộc nhập việc phát hành axit sulfuric, một trong mỗi axit cần thiết nhất nhập ngành chất hóa học.