ở rừng nhiệt đới tam đảo thì loài đặc trưng là

Câu hỏi:

07/04/2022 8,942

Bạn đang xem: ở rừng nhiệt đới tam đảo thì loài đặc trưng là

A. bọ que.                     

B. cá cóc.                     

Đáp án chủ yếu xác

C. cây sim.                   

Ở rừng nhiệt đới gió mùa Tam Đảo, loại đặc thù là cá cóc (SGK Sinh 12 trang 176). 

Chọn B.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ thể đem loại ren AaBbdd hạn chế phân thông thường tiếp tục sinh rời khỏi tối nhiều từng nào loại uỷ thác tử?

A. 8.                            

B. 2.                             

C. 16.                           

D. 4.

Câu 2:

Nếu khoảng cách kha khá thân thiết 2 ren bên trên NST là 20cM thì tần số hoạn ren thân thiết 2 gen này là 

A. 40%                         

B. 20%.                        

C. 10%.                        

D. 30%.

Câu 3:

Một loại thực vật, alen A quy tấp tểnh thân thiết cao trội trọn vẹn đối với alen a quy tấp tểnh thân thiết thấp, alen B quy tấp tểnh hoa đỏ ối trội trọn vẹn đối với alen b qui tấp tểnh hoa Trắng. Cho 2 cây (P) uỷ thác phấn cùng nhau chiếm được F1 đem tỷ trọng loại hình là 9 thân thiết cao, hoa đỏ ối :3 thân thiết cao, hoa Trắng : 3 thân thiết thấp, hoa đỏ ối : 1 thân thiết thấp, hoa Trắng. tường ko xẩy ra đột biến hóa và nếu như đem hoạn ren thì tần số hoạn ren nhỏ thêm hơn 50%. Theo lí thuyết, ở F1 đem từng nào tuyên bố tại đây sai?

I. F1 đem tối nhiều 9 loại loại ren.

II. Trong số những cây thấp, đỏ; cây thuần chủng cướp 1/3.

III. Số cây có một alen trội hoàn toàn có thể cướp 3/16.

IV. Trong số những cây cây cao, đỏ; cây đem loại ren dị hợp ý hoàn toàn có thể cướp 4/9. 

A. 3.                             

B. 4.                             

C. 2.                             

D. 1.

Câu 4:

Tỷ lệ % những axit amin sai không giống nhau ở chuỗi pôlipeptit anpha vô phân tử Hemoglobin thể hiện nay trên bảng sau: 

Cá mập

Cá chép

Kỳ nhông

Chó

Người

Cá mập

Xem thêm: tóm tắt ai đã đặt tên cho dòng sông

0%

59,4%

61,4%

56,8%

53,2%

Cá chép

0%

53,2%

47,9%

48,6%

Kỳ nhông

0%

46,1%

44,0%

Chó

0%

16,3%

Người

0%

Trình tự động này tại đây thể hiện nay quan hệ chúng ta mặt hàng kể từ ngay sát cho tới xa vời thân thiết người với những loại khác?

A. Người – chó – kỳ giông - cá chép vàng - cá mập.  

B. Người – cá mập - cá chép vàng - kỳ giông - chó.

C. Người – chó – cá chép vàng - kỳ giông - cá mập.   

D. Người – chó – cá mập - cá chép vàng - kỳ giông.

Câu 5:

Một loại thực vật uỷ thác phấn tình cờ, xét 4 cặp ren A, a; B, b; D, d; E, e phía trên 4 cặp NST nằm trong quy tấp tểnh tính trạng màu sắc hoa. Trong số đó, loại ren đem đầy đủ cả 4 loại alen trội A, B, D, E quy. tấp tểnh hoa tím; loại ren chỉ mất 3 loại alen trội A, B và D quy tấp tểnh hoa đỏ; loại ren chỉ mất 2 loại alen trội A và B quy tấp tểnh hoa vàng; những tình huống còn sót lại quy tấp tểnh hoa Trắng. Do đột biến hóa đã trải đột biến thể tía ở cả 4 cặp NST. Giả sử những thể tía đều phải có mức độ sinh sống thông thường và ko đột biến những dạng đột biến hóa không giống. Theo lí thuyết, những thể tía quy tấp tểnh loại hình hoa Trắng ở loại này còn có tối nhiều từng nào loại loại gen

A. 351.                         

B. 353.                         

C. 464.                         

D. 272.

Câu 6:

Phả hệ tiếp sau đây tế bào miêu tả dịch M và dịch N DT phân li song lập, từng dịch tự 1 trong các 2 alen của một ren quy tấp tểnh.

Phả hệ tiếp sau đây tế bào miêu tả dịch M và dịch N DT phân li song lập, từng dịch tự 1 trong các 2 alen của một ren  (ảnh 1)

Cho biết toàn bộ những người dân vô phả hệ đều nằm trong 1 quần thể đang được thăng bằng DT, vô ê khi chỉ xét về dịch M thì đem 16% số người bị bệnh; khi chỉ xét về dịch N thì đem 1% số người bị dịch. 

Biết rằng ko xẩy ra đột biến hóa. Theo lí thuyết, phần trăm sinh đàn bà đầu lòng chỉ bị 1 bệnh lý của cặp 13 – 14 là 

A. 451/4032.                

B. 481/2016.               

C. 481/4032.                

D. 73/576. 

Xem thêm: kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK