những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

Bình chọn:

Bạn đang xem: những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

4.1 bên trên 618 phiếu

Lý thuyết Những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)

Lập phương của một tổng

Xem cụ thể

Trả tiếng thắc mắc 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả tiếng thắc mắc 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là nhị số tùy ý).

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 2 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Phát biểu hằng đẳng thức (4) vị tiếng.

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 3 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả tiếng thắc mắc 3 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính [a + (-b)]^3 (với a, b là nhị số tùy ý).

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 4 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả tiếng thắc mắc 4 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (5) vị tiếng.

Xem tiếng giải

Bài 26 trang 14 sgk toán 8 luyện 1

Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2x – 3)3.

Xem tiếng giải

Bài 28 trang 14 sgk toán 8 luyện 1

Tính độ quý hiếm của biểu thức:

Xem tiếng giải

Bài 29 trang 14 sgk toán 8 luyện 1

Giải bài xích 29 trang 14 SGK Toán 8 luyện 1. Đố: Đức tính xứng đáng quý.

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem tiếng giải