nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể

Nhóm thành viên nào là bên dưới đó là một quần thể

Bạn đang xem: nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể

Nhóm thành viên nào là bên dưới đó là một quần thể


Cây cỏ ven bờ.

Đàn cá chép vàng nhập ao.

Cá chép và cá vàng nhập bể cá cảnh.

Cây nhập vườn.

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Quần thể là một trong những group thành viên nằm trong loại, nằm trong sinh sinh sống nhập một khoảng không gian dối xác lập, vào trong 1 thời gian chắc chắn và sở hữu kĩ năng giao hợp sinh ra con cháu.

Nhóm thành viên là một trong những quần thể là đàn cá chép vàng nhập ao

A , C, D thì ko nên toàn bộ thành viên đều nằm trong 1 loài

Đáp án B

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

  Enzim toposisomeraza (gyraza) sở hữu vai trò

  Enzim toposisomeraza (gyraza) sở hữu vai trò

 • Đối với tiến bộ hoá, thông thường trở thành sở hữu ý nghĩa:

  Đối với tiến bộ hoá, thông thường trở thành sở hữu ý nghĩa:

 • Kết trái khoáy ở đầu cuối của tiến bộ hóa chất hóa học là

  Kết trái khoáy ở đầu cuối của tiến bộ hóa chất hóa học là

 • Măt đa phần của tinh lọc ngẫu nhiên là gì ?

  Măt đa phần của tinh lọc ngẫu nhiên là gì ?

 • Nhóm thành viên nào là bên dưới đó là một quần thể?

  Nhóm thành viên nào là bên dưới đó là một quần thể?

 • Ưu thế nổi trội của kỹ năng DT là

  Ưu thế nổi trội của kỹ năng DT là

 • Cơ quan tiền tương đương là minh chứng triệu chứng tỏ

  Cơ quan tiền tương đương là minh chứng triệu chứng tỏ

  Xem thêm: hướng phát triển của ngành bưu chính nước ta hiện nay là