nhận xét nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

28/07/2019 26,795

Bạn đang xem: nhận xét nào sau đây là đúng

A. Trung Quốc có mức giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty hấp tấp 3,5 đợt của Nước Hàn.

B. Nhật Bản có mức giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty rộng lớn thứ hai vô tứ nước.

Đáp án chủ yếu xác

C. chặn Độ có mức giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty chỉ bởi vì 1/4 của Trung Quốc.

D. Trung Quốc có mức giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty ko đáng chú ý.

Giải thích: Qua bảng số liệu, rút rời khỏi phán xét sau:

- Trung Quốc có giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty lớn số 1, tiếp cho tới là Nhật Bản, Nước Hàn và chặn Độ.

- Trung Quốc có giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty hấp tấp 2,9 đợt Nhật Bản; 3,3 đợt Nước Hàn và 4,9 đợt chặn Độ.

Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố tác động cho tới sức tiêu thụ, nhu yếu cty là

A. Quy tế bào, cơ cấu tổ chức dân sinh.

B. Mức sinh sống và thu nhập thực tiễn.

C. Phân phụ vương người ở và màng lưới cộng cư.

D. Truyền thống văn hóa truyền thống, phong tục tập luyện quán.

Câu 2:

Các ngành cty cướp tỉ trọng

A. cao vô cơ cấu tổ chức GDP của toàn bộ những nước bên trên toàn cầu.

B. tối đa vô cơ cấu tổ chức GDP của những nước cách tân và phát triển.

C. thấp nhất vô cơ cấu tổ chức GDP của những nước đang được cách tân và phát triển.

D. tối đa vô cơ cấu tổ chức GDP của những nước đang được cách tân và phát triển.

Câu 3:

Ở nhiều vương quốc bên trên toàn cầu, người tớ thông thường phân chia những ngành cty rời khỏi trở thành bao nhiêu nhóm?

Xem thêm: hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. 2 group.  

B. 3 group.   

C. 4 group.   

D. 5 group.

Câu 4:

Các sinh hoạt tài chủ yếu, ngân hàng, bảo đảm, marketing BDS, cty công việc và nghề nghiệp thuộc sở hữu group ngành này sau đây?

A. Thương Mại Dịch Vụ công.     

B. Thương Mại Dịch Vụ chi tiêu và sử dụng.

C. Thương Mại Dịch Vụ marketing.     

D. Thương Mại Dịch Vụ cá thể.

Câu 5:

Nhân tố này bên dưới đấy là yếu tố đưa ra quyết định sự cách tân và phát triển của du ngoạn Việt Nam?

A. Lực lượng làm việc đầy đủ.

B. Nhu cầu du ngoạn rộng lớn.

C. Di sản văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc và khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

D. Thương hiệu hạ tầng du ngoạn.

Câu 6:

Sự phân bổ người ở và màng lưới người ở tác động đến

A. Cơ cấu ngành cty.

B. Sức mua sắm, nhu yếu cty.

C. Hình trở thành những điểm du ngoạn.

D. Mạng lưới ngành cty.

Xem thêm: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp