nhận định nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

01/12/2021 19,194

Bạn đang xem: nhận định nào sau đây là đúng

A. Tất cả những loại vật đều là khung người nhiều bào 

B. Mô là Lever nhỏ rộng lớn nhằm kiến thiết lên Lever to hơn là hệ cơ quan 

C. Cơ thể người chỉ tồn tại một hệ phòng ban độc nhất suy trì toàn cỗ hoạt động và sinh hoạt sinh sống của khung người. 

D. Thực vật sở hữu nhị hệ phòng ban là hệ chồi và hệ rễ

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Đáp án: D

Hệ phòng ban ở thực vật gồm:

- Hệ rễ: bao hàm rễ cây

- Hệ chồi: bao hàm đằm thắm, lá, hóa, quả

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ tuần trả được kết cấu tự những phòng ban này sau đây?

A. Tim và máu 

B. Tim và hệ mạch

C. Hệ mạch và máu 

D. Tim, tiết và hệ mạch

Câu 2:

Tập phù hợp những tế bào tiến hành và một công dụng là?

A. Tế bào 

B. Mô 

C. Cơ quan 

D. Hệ cơ quan

Câu 3:

Hệ chồi ở thực vật bao hàm những phòng ban nào? 

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

A. Rễ, đằm thắm, lá 

B. Cành, lá, hoa, quả 

C. Hoa, trái ngược, hạt 

D. Rễ, cành, lá, hoa

Câu 4:

Cấp chừng thấp nhất hoạt động và sinh hoạt song lập nhập khung người nhiều bào là 

A. Hệ cơ quan 

B. Cơ quan 

C. Mô 

D. Tế bào

Câu 5:

Cơ quan lại này tại đây nằm trong hệ thần kinh trung ương ở người?

A. Tim 

B. Phổi 

C. Não 

D. Dạ dày

Câu 6:

Con cá vàng là Lever tổ chức triển khai này của khung người nhiều bào?

A. Tế bào 

B. Cơ thể 

C. Cơ quan 

D. Mô

TÀI LIỆU VIP VIETJACK