một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

Bạn đang xem: một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ ko khí vào nước thì bước sóng

A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.

B. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.

C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.

D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.

Đáp án A

Vận tốc của sóng âm tăng Lúc âm truyền kể từ không gian nhập nước nên bước sóng của sóng âm tăng.
Tốc chừng truyền của độ sáng nhập không gian to hơn vận tốc truyền của độ sáng nội địa nên bước sóng của độ sáng tách.

Thiên Thy thế này nha, mt vật hóa học canh ty Viral sóng cơ, vì thế sự truyền xê dịch tùy thuộc vào tỷ lệ ptu môi trường thiên nhiên. f const nên những lúc sóng cơ nhập H2O thì v tăng -> lamda tăng. CÒn SAS thì ngược lại. mt vật hóa học ngăn trở sự truyền NL(mất mát) -> v giảm-> lamda tách 29/5/2017

. 29/05/2017

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay

Trần Võ Minh câu này B chứ ? Vô lý thế ? Mod ơi thảo luận với ? . 29/5/2017

1 Trả tiếng . 29/05/2017

Phạm Văn Đức mk ns thế này chúng ta coi chính ko nhé, sóng độ sáng ko bàn nhésóng âm thôi chuồn kể từ mt kk đem n=1 cho tới mt nước đem n=4/3 thì theo đòi mk biết lamda ms=lamda đầu phân chia 4/3 nên mk suy nghĩ bước sóng tách chứ nhỉ?? Giai mến cho tới mk vs . 29/5/2017

. 29/05/2017

Hoàng Đức Anh đem bại chúng ta . 29/5/2017

. 29/05/2017

Phạm Văn Đức cho tới mk chất vấn cái này còn có tương quan j cho tới phân tách suất của mt ko??? . 29/5/2017

. 29/05/2017

Bùi Ngọc Đại Tần số ko thay đổi, tốc đánh đố sóng âm tăng nên bước sóng tăngtốc chừng sóng độ sáng tách nên bước sóng tách . 29/5/2017

2 Trả tiếng . 29/05/2017