mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh

Bạn đang xem: mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh

Mật chừng thành viên nhập quần thể là yếu tố điều chỉnh

A. cấu hình tuổi tác của quần thể.

B. loại phân bổ thành viên của quần thể.

C. mức độ sinh đẻ và cường độ tử vong của những thành viên nhập quần thể.

D. quan hệ trong số những thành viên nhập loại.

Đáp án C

Mật chừng thành viên của quần thể là con số thành viên bên trên 1 đơn vị chức năng diện tích S hoặc thể tích của quần thể. Ví dụ: tỷ lệ cây thông là 1000 cây/ha diện tích S ụ, tỷ lệ sâu sắc rau xanh là 2 con/m2 ruộng rau xanh...

Mật chừng thành viên của quần thể được xem như là 1 trong mỗi đặc thù cơ phiên bản của quần thể, vì như thế tỷ lệ tác động đến mức độ chừng dùng mối cung cấp sinh sống nhập môi trường thiên nhiên, cho tới tài năng sinh đẻ và tử vong của thành viên.

Vậy lựa chọn đáp án C

Hoàng Thi Thu Giang tỷ lệ k tác động đén k quan hệ à ? . 25/4/2016

. 26/04/2016

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay

FTU B C D đích không còn . 2/4/2016

. 03/04/2016

Trần Hương Liên B chứ nhỉ :( . 31/3/2016

. 01/04/2016

Nguyễn Huỳnh Mỹ Uyên AnyleNg Ảo diệu == . 12/6/2015

. 13/06/2015

Lê Thị Trung Hậu bản thân tưởng D mới mẻ thánh . 30/5/2015

. 31/05/2015

Nguyễn Văn Hoàng Nhi cũng B -_- . 30/5/2015

. 31/05/2015

9+8+9 C nhé :3 . 30/5/2015

. 31/05/2015

cccccc C tuy nhiên sách gk sở hữu phân tích . 30/5/2015

. 31/05/2015

Trần Thị Khánh Ly tranthikhanhly Sao hông nên B nhỉ ? . 30/5/2015

. 31/05/2015