lấy cớ gì pháp đưa quân ra đánh hà nội lần thứ hai

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: lấy cớ gì pháp đưa quân ra đánh hà nội lần thứ hai

Mục a, b

1. Thực dân Pháp xâm chiếm Bắc Kì phiên loại nhị (1882)

a) Tình hình nước Việt Nam sau Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

- Làn sóng phản đối Hiệp ước ra mắt uy lực vô quần bọn chúng.

- Nền kinh tế tài chính kiệt quệ, quần chúng đói cực khổ, giặc cướp nổi lên mọi chỗ.

=> Triều đình cầu cứu vãn quân Pháp và quân Thanh tấn công dẹp.

b) Âm mưu kế của Pháp:

- Tư phiên bản Pháp cải cách và phát triển mạnh, cần thiết mối cung cấp khoáng sản tài nguyên ở Bắc Kì.

- Sau Hiệp ước 1874, Pháp quyết tâm lúc lắc vì chưng được Bắc Kì, vươn lên là việt nam trở thành nằm trong địa.

- Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước năm 1874, kế tiếp tiếp xúc với ngôi nhà Thanh, Pháp lấy quân xâm lăng Bắc Kì phiên loại nhị.

Mục c

c) Diễn biến:

Xem thêm: ba(hco3)2 + nahso4

- Ngày 3 - 4 - 1882, quân Pháp bởi Ri-vi-e lãnh đạo vẫn lấy ra Hà Thành khiêu khích.

- Ngày 25 - 4 - 1882, Ri-vi-e gửi tối hậu thư mang đến Tổng đốc trở thành Hà Thành là Hoàng Diệu buộc nên nộp trở thành. Không đợi vấn đáp, Pháp ngỏ cuộc tấn công và lúc lắc trở thành Hà Thành, trận chiến đấu ra mắt khốc liệt kể từ sáng sủa cho tới trưa, Hoàng Diệu thắt cổ tự động vẫn.

- Triều đình Huế cuống quýt cầu cứu vãn ngôi nhà Thanh, của kỹ thuật viên tớ Hà Thành thương thuyết với Pháp; rời khỏi mệnh lệnh quân tớ nên rút lên mạn ngược => quân Thanh ồ ạt kéo lịch sự việt nam, đóng góp ở nhiều điểm.

- Pháp nhanh gọn lẹ lúc lắc một trong những điểm khác ví như Hòn Gai, Tỉnh Nam Định và những tỉnh nằm trong đồng vì chưng Bắc Kì.

Hoàng Diệu (1829 - 1882)

ND chính

Thực dân Pháp xâm chiếm Bắc Kì phiên loại nhị (1882): tình hình nước Việt Nam, thủ đoạn của Pháp và biểu diễn vươn lên là chủ yếu.

Sơ đồ dùng tư duy

Sơ đồ dùng tư duy Thực dân Pháp xâm chiếm Bắc Kì phiên loại nhị (1882)

Xem thêm: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp