là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó

Câu hỏi:

07/03/2020 13,920

Bạn đang xem: là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó

A. Trực tiếp biến hóa vốn liếng ren của quần thể

Đáp án chủ yếu xác

B. Tham gia nhập tạo hình lòai

C. Gián tiếp phân hóa những loại gen

D. Trực tiếp biến hóa loại hình của quần 

Đáp án A

Chỉ cần phải có thể biến hóa vốn liếng ren của quần thể ( tần số alen hoặc bộ phận loại ren hoặc cả 2) thì được xem như là yếu tố tiến bộ hóa

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác động của tinh lọc tiếp tục loại trừ 1 loại alen ngoài quần thể qua một mới là tinh lọc chống lại

A. Thể đồng hợp  

B. Alen trội 

C. Alen lặn

D. Thể dị hợp

Câu 2:

Trong một quần thể ngẫu phối của một loại động vật hoang dã, xét locus I đem 3 alen phía trên NST thông thường, locus II đem 5 alen phía trên NST X, locus III đem 2 alen phía trên NST Y. thạo không tồn tại đột trở nên mới nhất xẩy ra. Số loại loại ren tối nhiều và số loại giao hợp hoàn toàn có thể đem nhập quần thể là:

A. 25 và 900

B. 150 và 5400

C. 150 và 900

D. 65 và 390

Câu 3:

Dựa nhập sự khiếu nại nào là nhập hạn chế phân hoàn toàn có thể nhận ra được đem đột trở nên cấu tạo NST xảy ra?

A. Sự teo ngắn ngủi và đóng góp xoắn  ở kì đầu của phân bào I.

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

B. Sự trao thay đổi chéo cánh của những cặp NST tương đương ở kì đầu của phân bào I.

C. Sự tiếp hợp ý của những cặp NST tương đương ở kì đầu của phân bào I.

D. Sự bố trí của những cặp NST tương đương ở mặt mày phẳng phiu của thoi vô sắc nhập phân bào I.

Câu 4:

Ở con ruồi giấm, mang trong mình 1 đột trở nên thực hiện cho tới bọn chúng bị lập cập rẩy. Những con ruồi giấm này được gọi là “ruồi run”. Khi cho tới giao hợp con ruồi đực lập cập với con ruồi hình mẫu thông thường, nhận được F1 100% con ruồi đực thông thường và con ruồi hình mẫu lập cập. Tiếp tục cho tới F1 tự động thụ, nhận được F2 136 con ruồi đực lập cập, 131 con ruồi đực thông thường, 132 con ruồi hình mẫu lập cập, 137 con ruồi hình mẫu thông thường. Kiểu DT nào là gom giải thích  tốt nhất cho tới ren lập cập rẩy?

A. Gen lập cập rẩy là ren trội links với NST X

B. Gen lập cập rẩy là ren lặn phía trên NST thường

C. Gen lập cập rẩy là ren trội phía trên NST thông thường hoặc lặn links với NST X.

D. Gen lập cập rẩy là ren trội links với NST Y.

Câu 5:

Giả sử một quãng của mARN đem trình tự động những ribonucleotit như sau: 5’AGU AUG XAA UUU GUA AAA AXU AGX GUA 3’

Nếu U được chèn nhập thân ái địa điểm ribonucleotit loại 9 và 10 (tính theo hướng 5’→3’) thì Lúc dịch mã số axit amin cần thiết đem nhập cho 1 riboxom là

A. 5   

B. 7

C. 8

D. 6

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây về NST nam nữ là đúng?

A. Trên vùng tương đương của NST nam nữ X và Y, ren tồn bên trên trở thành từng cặp alen.

B.  Trên vùng tương đương của NST nam nữ, ren phía trên NST X không tồn tại alen ứng bên trên NST Y.

C. Tại toàn bộ những loại động vật hoang dã, thành viên hình mẫu đem cặp NST nam nữ XX, thành viên đực đem cặp NST nam nữ XY.

D. NST nam nữ chỉ tồn bên trên nhập tế bào sinh dục, ko tồn bên trên nhập tế bào xôma.

Xem thêm: soạn ngữ văn 7 kết nối tri thức

TÀI LIỆU VIP VIETJACK