kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm

YOMEDIA

Bạn đang xem: kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm

 • Câu hỏi:

  Kim loại nào là tại đây ko nên là sắt kẽm kim loại kiềm?

  • A. Cs. 
  • B. Li. 
  • C. Ba. 
  • D. Na.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

Mã câu hỏi: 59897

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại crom tan vô dung dịch
 • Trong cách thức thủy luyện, nhằm pha trộn Cu kể từ hỗn hợp CuSO4 hoàn toàn có thể sử dụng sắt kẽm kim loại nào là thực hiện hóa học khử?
 • Nguyên tắc pha trộn sắt kẽm kim loại là:
 • Chọn tuyên bố ko đích thị trong số tuyên bố mặt mày dưới?
 • Phương trình chất hóa học nào là tại đây lý giải được câu châm ngôn Nước chảy đá mòn”?
 • Cho những sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Cr, Fe. Số sắt kẽm kim loại thuộc tính với nước tạo ra hỗn hợp bazơ là:
 • Trường hợp ý nào là tiếp sau đây tạo nên kết tủa sau khoản thời gian phản xạ xẩy ra trả toàn?
 • Dung dịch NaOH hoàn toàn có thể phản xạ với toàn bộ những hóa học vô mặt hàng nào là sau đây?
 • Cấu hình electron nào là sau đấy là của ion Cr3+?
 • Công thức chất hóa học của Fe (II) hiđroxit là:
 • Phương trình nào là tại đây đúng?
 • Khí X được pha trộn và thu vào trong bình tam giác theo như hình vẽ.Khí X được tạo nên kể từ phản xạ chất hóa học nào là sau đây?
 • Dãy bao gồm những hóa học chỉ mất tính oxi hoá là:
 • Cho 1,17 gam một sắt kẽm kim loại kiềm thuộc tính với nước (dư). Sau phản xạ chiếm được 0,336 lít khí H2 (đktc). Kim loại kiềm là
 • Để phân biệt nhì hỗn hợp KNO3 và Mg(NO3)2 đựng vô nhì lọ riêng không liên quan gì đến nhau, tớ hoàn toàn có thể sử dụng dung dịch:
 • Quặng nào là tại đây với chứa chấp bộ phận đó là Al2O3?
 • Trong dân gian lận với câu:                                  
 • Hòa tan trọn vẹn m gam Fe vày hỗn hợp HNO3 đặc giá dư, chiếm được 3,36 lít NO2 (đktc) thành phầm khử duy nhất).
 • Hai hỗn hợp đều phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe là
 • Chất nào là tại đây một vừa hai phải phản xạ với NaOH một vừa hai phải phản xạ với HCl?
 • Cho những kim loại tổng hợp sau: Cu-Fe; Zn-Fe; Fe-C; Sn-Fe.
 • Kim loại nào là tại đây ko nên là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Kim loại Ca được pha trộn vày cách thức nào là sau đây?
 • Dung dịch NaHCO3 ko thuộc tính với
 • Cho luồng khí H2 (dư) trải qua láo lếu hợp ý rắn X bao gồm CuO, FeO, MgO cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn Y.
 • Một kiểu mẫu nước cứng với chứa chấp những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được sử dụng làmmềm kiểu mẫu nước cứng bên trên là
 • Người tớ thông thường sử dụng láo lếu hợp ý tecmit (kim loại M và Fe2O3) pha trộn một lượng nhỏ Fe nhằm hàn lối ray.
 • Phản ứng ko tạo ra FeCl2 là
 • Điện phân hỗn hợp NaCl với màng ngăn xốp một thời hạn, chiếm được hỗn hợp A.
 • Cho 200 ml dd AlCl3 1,5M thuộc tính với V lít dd NaOH 0,5M, lượng kết tủa chiếm được là 7,8 gam. Giá trị lớn số 1 của V là
 • Hòa tan không còn a mol Al vô hỗn hợp chứa chấp 2,5a mol NaOH chiếm được hỗn hợp A. Kết luận nào là sau đấy là đúng?
 • Hấp thụ trọn vẹn khí CO2 vô hỗn hợp Ca(OH)2 chiếm được 20g kết tủa.
 • Những hóa học thuộc tính được với hỗn hợp H2SO4 loãng là hóa học nào là trong số hóa học sau Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3?
 • Cho 13,7 gam Ba tan không còn vô 300 ml hỗn hợp Al2(SO4)3.
 • Cho láo lếu hợp ý bao gồm Fe(NO3)2 và Al2O3 vô hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư) chiếm được hỗn hợp X.
 • Cho phụ thân hỗn hợp A, B, C là hỗn hợp những hóa học không giống nhau với thành quả thực nghiệm đằm thắm bọn chúng được ghi trên bảng sau: (dấu �
 • Cho những tuyên bố sau:(1). Dùng hỗn hợp Ba(OH)2 nhằm phân biệt nhì hỗn hợp AlCl3 và Na2SO4.(2).
 • Hòa tan trọn vẹn 0,5 mol láo lếu hợp ý X chứa chấp Fe, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vô hỗn hợp chứa chấp 0,08 mol HNO3 và 0,71 mol H2SO4 chiếm được du
 • Cho hỗn hợp A chứa chấp AlCl3 và HCl.
 • Hòa tan không còn 17,4 gam láo lếu hợp ý bao gồm Fe3O4 và FeCO3 vô hỗn hợp H2SO4 đặc, giá dư.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: các công thức hóa học lớp 8