kim loại có tính khử mạnh nhất

Đáp án B

Bạn đang xem: kim loại có tính khử mạnh nhất

Trong group IA chuồn kể từ Li cho tới Cs nửa đường kính nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại tăng dần dần, độ chất lượng link sắt kẽm kim loại tách dần dần nên tính khử tăng dần dần theo hướng tăng dần dần phỏng tăng năng lượng điện phân tử nhân.

Kim loại sở hữu tính khử vượt trội nhất là Cs. Đáp án B.


milion dragon Cs trúng rồi tuy nhiên. tính khử hiểu đơn giản và giản dị nó là kĩ năng mang lại e, tuy nhiên nửa đường kính càng tăng thì lực mút hút đằm thắm proton vô nhân và e ngoài nằm trong càng tách. Cs sở hữu nửa đường kính lớn số 1 nên lực mút hút đằm thắm proton vô nhân và e ngoài nằm trong nhỏ nhất-->dễ rơi rụng e--->tính khử vượt trội nhất.

. 19/06/2022

Nguyễn Văn Trường đáp án C tuy nhiên em sai hoặc moon sai . 28/4/2017

. 28/04/2017

Hồ Thanh Duy nếu như xét phỏng âm năng lượng điện thì phỏng âm năng lượng điện CS nhỏ rộng lớn Li nhiều nên tính KL cũng mạnh rộng lớn 24/3/2017

. 25/03/2017

Hồ Thanh Duy kể từ bên trên xuống tính sắt kẽm kim loại tăng dần dần tuy nhiên các bạn 24/3/2017

. 25/03/2017

Bùi Xuân Lộc li chu ai giai thich minh voi . 24/3/2017

. 25/03/2017

Bùi Xuân Lộc sao lại là cs nên là li chứ ai phân tích và lý giải giùm với . 24/3/2017

. 25/03/2017

Hoàng Hà phấn khởi tuy nhiên... 24/3/2017

. 25/03/2017

Si Nguyen trungsiyds ukm,thanks cậu 24/3/2017

. 25/03/2017

Hoàng Hà vô mặt hàng năng lượng điện hóa đơn giản những nhân tố điển hình nổi bật thôi ..thực hiện j thấy Cs trúng k? 24/3/2017

. 25/03/2017

Si Nguyen trungsiyds theo đuổi cậu sao ko sử dụng được mặt hàng năng lượng điện hoá nhỉ 24/3/2017

. 25/03/2017

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 6 tập 1

Hoàng Hà vô một group tính khử tăng dần dần tính oxh tách dần dần...tưởng tượng F ở góc cạnh nên. 24/3/2017

. 25/03/2017

Si Nguyen trungsiyds vì sao ko thể sử dụng mặt hàng năng lượng điện hoá nhỉ , nên là Li chứ ? . 24/3/2017

. 25/03/2017

Dương Văn Cương sao vô bảng tuần trả Li lại đứng trước K, Na vậy c 21/3/2017

. 22/03/2017

Tô Minh Thi theo hướng tăng năng lượng điện tính phân tử nhân (theo group ) tính khử tăng dần dần 21/3/2017

. 22/03/2017

Dương Văn Cương sao bảng tuần hoàn trả xếp Li trước K và Na vậy các bạn quyettamdodaihock49 21/3/2017

. 22/03/2017

Dương Văn Cương ý các bạn là vô 3 kl bản thân kể bên trên thì kl này tính khử vượt trội nhất, phân tích và lý giải theo đuổi tính tuần trả thì K tuy nhiên theo đuổi bảng tuần trả thìa là Li tuy nhiên 21/3/2017

. 22/03/2017

võ bảo khánh Cs sở hữu tính khử vượt trội nhất à, giờ mới mẻ biết =___= . 21/3/2017

. 22/03/2017

Mạnh HVAN li Na Không Rowifbor Coongjssan Pháp :.3 vô 1T kể từ bên trên xuống bên dưới tính khử tăng nhé các bạn :.3 21/3/2017

. 22/03/2017

Tô Minh Thi K các bạn à 21/3/2017

. 22/03/2017

Dương Văn Cương Trong Li, K, Na thì Li hoặc K tính khử vượt trội nhất vậy ạ . 21/3/2017

. 22/03/2017

Xem thêm thắt phản hồi (2/22)

Xem thêm: education normally provides undergraduate and postgraduate education as well as vocational