khi nói về tia hồng ngoại phát biểu nào sau đây là sai

YOMEDIA

Bạn đang xem: khi nói về tia hồng ngoại phát biểu nào sau đây là sai

 • Câu hỏi:

  Khi nói tới tia mặt trời, tuyên bố này bên dưới đó là sai? 

  • A. Tia mặt trời cũng hoàn toàn có thể đổi mới điệu được như sóng năng lượng điện kể từ cao tần.     
  • B. Tia mặt trời sở hữu năng lực tạo nên một trong những phản xạ chất hóa học.
  • C.  Tia mặt trời sở hữu tần số to hơn tần số của khả năng chiếu sáng đỏ lòe. 
  • D. Tác dụng nổi trội nhất của tia mặt trời là tính năng sức nóng.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

Mã câu hỏi: 60424

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Hiện tượng uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng chứng minh được 
 • Trong thử nghiệm Young về uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng, khoảng cách thân thích nhị khe sáng sủa là 0,2mm, khoảng cách kể từ nhị khe sáng sủa cho tới mùng ản
 • Một mối cung cấp sáng sủa đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào trong 1 mặt mày bằng phẳng chứa chấp nhị khe hở S1, S2, hẹp, tuy vậy tuy vậy, cách nhau chừng 1mm và cơ hội đ
 • Cho nhị mối cung cấp sáng sủa phối hợp S1 và S2 cách nhau chừng một khoảng tầm a = 2mm và cơ hội đều một mùng E một khoảng tầm D = 2m.
 • Trong thử nghiệm uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng người sử dụng nhị khe I-âng, hiệu lối đi kể từ nhị khe cho tới một điểm A bên trên mùng là 2,5µm.
 • Khoảng cơ hội thân thích nhị khe sáng sủa là 1mm, khoảng cách kể từ mặt mày bằng phẳng chứa chấp nhị khe cho tới mùng để ý là
 • Trong  thử nghiệm Y-âng về uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng, nhị khe được chiếu vì chưng khả năng chiếu sáng đơn sắc.
 • Chọn câu sai. Máy quang quẻ phổ: 
 • Nếu bố trí những tia mặt trời, tử nước ngoài, Rơnghen và khả năng chiếu sáng bắt gặp theo dõi trật tự bước sóng hạn chế dần
 • Sóng năng lượng điện kể từ và sóng cơ học tập không tồn tại công cộng nhau điểm lưu ý này tiếp sau đây ? 
 • Với f1, f2, f3 theo thứ tự là tần số của tia X, tia mặt trời và tia tử nước ngoài thì: 
 • Trong thử nghiệm Y-âng về uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng, biết D = 3m; a = 1mm.
 • Hai khe Y-âng cách nhau chừng 3mm được chiếu vì chưng khả năng chiếu sáng đơn sắc sở hữu bước sóng 0,60 µm.
 • Chọn những cụm kể từ tương thích nhằm điền nhập những vị trí trống trải cho tới ăn ý nghĩa: Tia tử nước ngoài là những sự phản xạ …… sở hữu bước
 • Trong việc chiếu và tự sướng nhập nó tế vì chưng tia X,người tao cần rất là rời tính năng này tiếp sau đây của tia X? 
 • Trong thử nghiệm I-âng, với sự phản xạ sở hữu bước sóng λ1 = 0,6μm, thì khoảng tầm vân đo được là i = 0,42mm.
 • Trong thử nghiệm Young, những khe được thắp sáng vì chưng khả năng chiếu sáng Trắng sở hữu bước sóng kể từ 0,4μm cho tới 0,75μm.
 • Thực hiện nay thử nghiệm uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng vì chưng khe Y- âng với khả năng chiếu sáng đơn sắc sở hữu bước sóng λ.
 • Thực hiện nay uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng vì chưng khe Young, biết khoảng cách kể từ vân tối loại nhị cho tới vân sáng sủa bậc 5 ở nằm trong phía đối
 • Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang quẻ phổ vạch của các nguyên vẹn tố hóa học sự khác biệt. 
 • Trong thử nghiệm uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng . Nguồn trừng trị khả năng chiếu sáng sở hữu bước sóng λ = 0,75 µm .
 • Trong thử nghiệm Iâng về uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng, khoảng cách thân thích nhị khe hẹp vì chưng 1mm và khoảng cách kể từ nhị khe cho tới mùng là 2m
 • Tia tử nước ngoài ko thể 
 • Khi nói tới tia mặt trời, tuyên bố này là sai? 
 • Trong thử nghiệm Y-âng về uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng, mối cung cấp sáng sủa bao gồm những sự phản xạ sở hữu bước sóng theo thứ tự là l1 = 750 nm, l2 = 675 nm
 • Trong thử nghiệm Y-âng về uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng, nhị khe được chiếu vì chưng khả năng chiếu sáng đơn sắc sở hữu bước sóng λ.
 • Trong một thử nghiệm Y-âng về uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng, bước sóng khả năng chiếu sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách thân thích nhị khe hẹp là 1
 • nếu như thay cho khả năng chiếu sáng đơn sắc màu sắc lam vì chưng khả năng chiếu sáng đơn sắc gold color và không thay đổi những ĐK không giống thì bên trên mùng để ý
 • Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng sở hữu xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại thì 
 • độ tự động cảm của cuộn chão là L = 2.10-2 H và năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện là C = 2.10-10 F.
 • Coi xấp xỉ năng lượng điện kể từ của một mạch xấp xỉ LC là xấp xỉ tự tại. hiểu phỏng tự động cảm của cuộn chão là L = 2.
 • Trong công việc sóng của những sự phản xạ cho tới vân sáng sủa bên trên M, bước sóng lâu năm nhất là
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ sở hữu tần số f = 0,5.106Hz, véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng nhập chân ko c = 3.108m/s.
 • Khi nói tới sóng năng lượng điện kể từ, tuyên bố này bên dưới đó là sai? 
 • Một sóng năng lượng điện kể từ sở hữu tần số 100 MHz truyền với vận tốc 3.108 m/s sở hữu bước sóng là 
 • Khi nói tới tia X, tuyên bố này tại đây đúng? 
 • Một mạch xấp xỉ LC sở hữu năng lượng điện trở thuần vì chưng ko bao gồm cuộn chão thuần cảm (cảm thuần)và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C
 • Trong một thử nghiệm Y-âng về uỷ thác quẹt khả năng chiếu sáng, mối cung cấp sáng sủa trừng trị mặt khác nhị khả năng chiếu sáng đơn sắc: khả năng chiếu sáng đỏ lòe sở hữu bướ
 • Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều hoà LC bao gồm tụ năng lượng điện C = 30 nF và cuộn cảm L = 25 mH.
 • Sóng năng lượng điện kể từ này tại đây được sử dụng trong các công việc truyền vấn đề bên dưới nước? 

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: there is growing concern about the way man has destroyed the environment