if i were you i would take a break

Câu hỏi:

01/04/2022 15,830

Bạn đang xem: if i were you i would take a break

A. Tom wanted to lớn take a break with Daisy.

B. Tom advised Daisy to lớn take a break.

Đáp án chủ yếu xác

C. Tom suggested not taking a break.

D. Tom wanted to lớn take a break, and ví did Daisy.

Câu trần thuật với tiếng khuyên nhủ tao sử dụng động kể từ trần thuật “advise”

Cấu trúc: advise + O + to lớn V: khuyên nhủ ai thực hiện gì

=>"If I were you, I would take a break," Tom said to lớn Daisy.

= Tom advised Daisy to lớn take a break.

Tạm dịch: "Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục nghỉ dưỡng," Tom rằng với Daisy.

= Tom khuyên nhủ Daisy nên nghỉ dưỡng.

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The woman was too weak to lớn lift the basket.

A. Although she was weak, she could lift the basket.

B. The woman shouldn't have lifted the basket because she was ví weak.

C. The woman was ví weak that she couldn't lift the basket.

D. The woman lifted the basket, ví she wasn't very weak.

Câu 2:

They did not let u in because I was not a thành viên of the club.

A. They invited u although I was not a thành viên of the club.

B. They did not allow u to lớn enter because I was not a thành viên of the club.

C. They invited u to lớn the clubs as if I had been a thành viên.

D. They asked u to lớn get out of the club because I was not a thành viên.

Câu 3:

The meal didn’t cost ví much as I expected.

Xem thêm: Bật mí nguồn sỉ giày Sneaker Nike chất lượng tốt giá thành rẻ

A. The meal cost less than vãn I expect.

B. The meal cost the most expensive as I expected.

C. The meal was as cheap as I expected.

D. The meal cost little than vãn I expected.

Câu 4:

Madeleine wears high heels to lớn look taller.

A. In order to lớn look taller, Madeleine wears high heels.

B. So that to lớn look taller, Madeleine wears high heels.

C. Madeleine wants high heels to lớn make her taller.

D. Madeleine buys high heels to lớn look taller.

Câu 5:

Which of the following best restates each of the given sentences?

He started learning French six years ago.

A.He has learned French for six years.

B. It was six years ago did he start learning French.

C. He hasn't learnt French for six years.

D. It is six years since he has learnt French.

Câu 6:

His eel soup is better than vãn any other soups I have ever eaten.

A. Of all the soups I have ever eaten, his eel soup is the best.

B. I have ever eaten many soups that are better than vãn his eel soup.

C. His eel soup is the worst of all soups I have eaten.

D. His eel soup is good but I have ever eaten many others better.