hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính

Câu hỏi:

22/03/2020 69,524

Bạn đang xem: hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính

A. Al(OH)3

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn đáp án A

Chất với đặc thù lưỡng tính là Al(OH)3

Al(OH)3 vừa với tài năng phản xạ với axit, vừa vặn phản xạ với bazơ

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 6H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này tại đây đúng lúc thưa về việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là việc hòa tan một hóa học vô nước trở thành dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học bên dưới ứng dụng của loại năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học trở thành ion dương và ion âm Khi hóa học cơ tan nội địa hoặc ở tình trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực ra là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Cho những muối bột sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối bột nằm trong loại muối bột axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối bột dẫn năng lượng điện được là vì vô hỗn hợp của bọn chúng với các 

A. ion trái ngược dấu

B. anion (ion âm).

Xem thêm: ...the distance was too far

C. cation (ion dương).

D. chất

Câu 4:

Dung dịch hóa học này tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện chất lượng tốt nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 5:

Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện quỳ tím hóa đỏ

A. HCl

B. K2SO4

C. KOH

D.  NaCl

Câu 6:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 với nằm trong mật độ mol, hỗn hợp với pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

TÀI LIỆU VIP VIETJACK