hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra với hai điều kiện là

Câu hỏi:

18/06/2019 59,890

A. Ánh sáng sủa đem chiều kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng rộng lớn lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng kém cỏi và góc cho tới to hơn hoặc vị góc số lượng giới hạn bản năng toàn phần;

Bạn đang xem: hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra với hai điều kiện là

Đáp án chủ yếu xác

B. Ánh sáng sủa đem chiều kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng kém cỏi lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng rộng lớn và góc cho tới to hơn hoặc vị góc số lượng giới hạn bản năng toàn phần;

C. Ánh sáng sủa đem chiều kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng kém cỏi lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng rộng lớn và góc cho tới nhỏ rộng lớn hoặc vị góc số lượng giới hạn bản năng toàn phần; 

D. Ánh sáng sủa đem chiều kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng rộng lớn lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng kém cỏi và góc cho tới nhỏ rộng lớn góc số lượng giới hạn bản năng toàn phần.

Đáp án: A

Hiện tượng bản năng toàn phần xẩy ra với nhị ĐK là: Ánh sáng sủa đem chiều kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng rộng lớn lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng kém cỏi và góc cho tới to hơn hoặc vị góc số lượng giới hạn bản năng toàn phần.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo toan luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới trực thuộc và một mặt mũi bằng phẳng.

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào lượt thì góc khúc xạ tăng từng ấy lượt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ bầu không khí vô môi trường thiên nhiên đem phân tách suất n, sao mang lại tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi ê góc cho tới i được xem theo đuổi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên ê ví với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. bầu không khí. 

Xem thêm: Giày Jordan - Sản phẩm không thể thiếu cho các tín đồ thể thao

D. nước.

Câu 4:

Tốc phỏng độ sáng vô bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 5:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh anh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh anh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 6:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vị.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 7:

Cho phân tách suất của nước vị 4/3, của benzen vị 1,5, của thủy tinh anh flin là một trong,8. Hiện tượng bản năng toàn phần rất có thể xẩy ra Khi chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh anh flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh anh flin.

Xem thêm: hướng phát triển của ngành bưu chính nước ta hiện nay là

D. kể từ chân ko vô thủy tinh anh flin.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK