hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

Câu hỏi:

03/10/2019 41,299

A. là sóng siêu thanh.

Bạn đang xem: hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Hiện tượng giao phó sứt sẹo khả năng chiếu sáng là vày xác nhận nghiệm minh chứng khả năng chiếu sáng đem đặc thù sóng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phân tách suất của nước là 4/3. Một người coi một hòn sỏi nhỏ S nằm tại vị trí lòng một bể nước thâm thúy 1,2 m theo gót phương ngay sát vuông góc với mặt mày nước, thấy hình ảnh S’ ở cơ hội mặt mày nước một khoảng tầm bằng

A. 1,5 m

B. 80 centimet.

C. 90 cm

D. 1 m

Câu 2:

Gọi nc, nv, n theo lần lượt là phân tách suất của nước so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc chàm, vàng và lục. Hệ thức này tại đây đúng?

A. nc > nv > n 

B. nv> nℓ > nc. 

C. n > nc > nv.

D. nc > n > nv.

Câu 3:

Trong thử nghiệm Young vày khả năng chiếu sáng Trắng ( đem bước sóng kể từ 0,45μm cho tới 0,75μm), khoảng cách kể từ mối cung cấp cho tới mùng là 2m. Khoảng cơ hội thân thuộc nhì mối cung cấp là 2mm. Số sự phản xạ mang đến vân sáng sủa bên trên M cơ hội vân trung tâm 4mm là

A. 3

B. 4

Xem thêm: cơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để

C. 5

D. 6

Câu 4:

Một học viên thực hiện thử nghiệm Y – âng về giao phó sứt sẹo khả năng chiếu sáng nhằm đo bước sóng khả năng chiếu sáng. Khoảng cơ hội nhì khe sáng sủa là một,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cơ hội kể từ mặt mày bằng chứa chấp nhì khe cho tới mùng đo được là 2,00 ± 0,01 (m); khoảng cách thân thuộc 10 vân sáng sủa thường xuyên đo được là 10,80 ± 0,14 (mm). Cách sóng bằng

A. 0,54 ± 0,03 (µm)

B. 0,54 ± 0,04 (µm)

C. 0,60 ± 0,03 (µm)

D. 0,60 ± 0,04 (µm)

Câu 5:

Khi tiến hành thử nghiệm giao phó sứt sẹo Y- âng với khả năng chiếu sáng đơn sắc nhập một bể chứa chấp nước, người tớ đo được khoảng cách thân thuộc nhì vân sáng sủa là một,2mm.sành phân tách suất của nước vày 4/3. Nếu rút không còn nước nhập bể thì khoảng cách thân thuộc nhì vân sáng sủa thường xuyên bại là

A. 0,9mm

B. 0,8 mm

C. 1,6 mm

D. 1,2 mm

Câu 6:

Trong thử nghiệm Y-âng về giao phó sứt sẹo khả năng chiếu sáng, khoảng cách thân thuộc nhì khe hẹp vày 1,2 milimet và khoảng cách thân thuộc nhì khe cho tới mùng vày 1,6 m. Chiếu áng những khe vày khả năng chiếu sáng Trắng đem bước sóng kể từ 0,38μm cho tới 0,76μm. Tại điểm M cơ hội vân trung tâm 6,4mm, bước sóng lớn số 1 mang đến vân sáng sủa bên trên M là

A. 0,53 μm

B. 0,69 μm.

C. 0,6 μm

Xem thêm: tóm tắt ai đã đặt tên cho dòng sông

D. 0,48 μm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK