hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

Câu hỏi:

12/08/2019 82,699

Bạn đang xem: hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

B. Na2CO3 và Na3PO4.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: 

Nước đem tính cứng vĩnh cửu đem chứa chấp ion: Mg2+, Ca2+, SO42-, Cl- => sử dụng Na2CO3 và Na3PO4 nhằm thực hiện mượt nước vì như thế đưa đến MgCO3, CaCO3, Mg3(PO4)2 và Ca3(PO4)2 kết tủa => vô hiệu hóa được Mg2+, Ca2+ thoát khỏi nước

Đáp án B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thạch cao sinh sống đem công thức là

A. CaSO4                      

B. CaSO4.H2             

C. CaSO4.2H2           

D. 2CaSO4.H2O

Câu 2:

Một loại nước cứng Lúc hâm sôi thì thất lạc tính cứng, nhập loại nước cứng này còn có chứa chấp những thích hợp hóa học này sau đây?

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.

B. Ca(HCO3)2, CaCl2.

C. Ca(HCO3)2, MgCl2.

D. CaSO4, MgCl2.

Câu 3:

Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp hóa học X nhập hỗn hợp AlCl3 chiếm được kết tủa keo dán Trắng. Chất X là

A. NH3                        

B. CO2                        

Xem thêm: giải vở bài tập sinh học 9

C. NaOH.                     

D. HCl.

Câu 4:

Để thực hiện mượt nước đem tính cứng vĩnh cửu rất có thể sử dụng hỗn hợp này tại đây :

A. CaCl2                       

B. KCl                          

C. Ca(OH)2                   

D. Na2CO3

Câu 5:

Kim loại rất có thể pha chế được kể từ quặng boxit là sắt kẽm kim loại nào?

A. Al.                            

B. Mg.                           

C. Fe.                            

D. Cu.

Câu 6:

Trong công nghiệp, Al được tạo ra vì thế cách thức năng lượng điện phân rét chảy thích hợp chất

A. Al2O3.                      

B. Al2(SO4)3.                 

C. NaAlO2.                   

D. AlCl3.

Xem thêm: phân tích đa thức thành nhân tử

TÀI LIỆU VIP VIETJACK