giới hạn quang điện tùy thuộc vào

Câu hỏi:

11/10/2019 10,854

Bạn đang xem: giới hạn quang điện tùy thuộc vào

A. năng lượng điện ngôi trường đằm thắm anôt cà catôt

B. bước sóng của anh ấy sáng sủa hấp thụ vào catôt 

C. năng lượng điện áp đằm thắm anôt cà catôt của tế bào quang quẻ điện

D. thực chất của kim loại

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện λ0 tùy thuộc vào thực chất sắt kẽm kim loại chứ không cần tùy thuộc vào bước sóng của độ sáng hấp thụ vào catot.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tia laze không tồn tại điểm lưu ý nào là tiếp sau đây ?

A. Công suất lớn

B. Độ kim chỉ nan cao

C. Độ đơn sắc cao

D. Cường phỏng lớn

Câu 2:

Khi đối chiếu hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài và hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện vô, đánh giá nào là bên dưới đó là sai ?

A. Đều thực hiện bứt electron thoát khỏi hóa học bị chiếu sáng

B. Mở đi ra kỹ năng đổi mới tích điện độ sáng trở thành năng lượng điện năng

C. Cách sóng số lượng giới hạn ở hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài thông thường nhỏ rộng lớn bước sóng số lượng giới hạn ở hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện trong

D. Phải đem bước sóng nhỏ rộng lớn số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện hoặc số lượng giới hạn quang quẻ dẫn

Câu 3:

“Mỗi lần một nguyên vẹn tử hoặc phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát đi ra hoặc hấp thụ một photon”. Đây là nội dung của

A. Tiên đề Bohr

Xem thêm: khẳng định nào sau đây là đúng

B. Thuyết lượng tư năng lượng

C. Thuyết lượng tử ánh sáng

D. Lý thuyết sóng ánh sáng

Câu 4:

Theo thuyết lượng tử độ sáng thì tích điện của

A. một phôtôn tùy thuộc vào khoảng cách kể từ phôtôn cơ cho tới mối cung cấp vạc đi ra nó

B. một phôtôn vày tích điện ngủ của một êlectrôn

C. một phôtôn tỉ lệ thành phần thuận với bước sóng độ sáng ứng với phôtôn đó

D. những phôtôn vô chùm sáng sủa đơn sắc vày nhau

Câu 5:

Mẫu nguyên vẹn tử Bo (Bohr) không giống kiểu mẫu nguyên vẹn tử Rơ-dơ-pho (Rutherford) ở nội dung nào là tiếp sau đây ?

A. Mô hình nguyên vẹn tử đem phân tử nhân.

B. Bản hóa học lực tương tác đằm thắm electron và phân tử nhân nguyên vẹn tử.

C. Hình dạng quy trình của những electron.

D. Trạng thái ngừng đem tích điện xác lập.

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đó là sai khi nói đến pin quang quẻ điện?

A. Sạc quang quẻ năng lượng điện sinh hoạt phụ thuộc vào hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện trong

B. Sạc quang quẻ năng lượng điện là pin chạy vày tích điện ánh sáng

C. Sạc quang quẻ năng lượng điện đổi khác thẳng quang quẻ năng trở thành năng lượng điện năng

D. Sạc quang quẻ năng lượng điện thẳng dẫn đến loại năng lượng điện xoay chiều hiệu suất nhỏ