fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

21/03/2020 9,021

A. Cu(OH)2 ở sức nóng chừng thường

Bạn đang xem: fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây

C. nước Br2

Đáp án chủ yếu xác

D. dung dịch AgNO3/NH3, to

Chọn đáp án C

Fructozơ ko phản xạ được với nước Brom.

Chú ý: Fructozơ sở hữu đặc thù của một ancol nhiều chức nên nó thuộc tính được với hỗn hợp Cu(OH)2, sở hữu đặc thù của xeton nên thuộc tính với H2 tạo nên trở thành sobitol. Mặc cho dù nó không tồn tại group –CHO tuy nhiên vẫn đang còn phản xạ tráng gương và thuộc tính với Cu(OH)2/  vì vô môi trường xung quanh bazơ tồn bên trên thăng bằng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ đều

A. làm mất mặt thuốc nước brom.

B. có phản xạ tráng bạc.

C. thuộc loại đisaccarit.

D. có group chức –CH=O vô phân tử.

Câu 2:

Glucozơ sở hữu tính lão hóa khi phản xạ với 

A. [Ag(NH3)2]OH

B. Cu(OH)2

C. H2 (Ni, t0)

D. dung dịch Br2

Câu 3:

Glucozơ hoàn toàn có thể thuộc tính được với toàn bộ những hóa học này sau dây?

A. H2 (Ni, to); Cu(OH)2 ; AgNO3/NH3; H2O (H+, to)

B. AgNO3/NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni, to); (CH3CO)2O (H2SO4 đặc, to)

C. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; NaOH; Cu(OH)2

Xem thêm: Bàn Ghế Học Sinh Thông Minh: Đối Tác Học Tập Hiện Đại Cho Trẻ Em

D. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; Na2CO3; Cu(OH)2

Câu 4:

Trong những đánh giá tiếp sau đây, đánh giá này không đúng ?

A. Cho glucozơ và fructozơ vô hỗn hợp AgNO3/NH3 (đun nóng) xẩy ra phản xạ tráng bạc.

B. Glucozơ và fructozơ hoàn toàn có thể thuộc tính với hiđro sinh rời khỏi và một thành phầm.

C. Glucozơ và fructozơ hoàn toàn có thể thuộc tính với Cu(OH)2 tạo nên và một loại phức đồng.

D. Glucozơ và fructozơ sở hữu công thức phân tử như thể nhau.

Câu 5:

Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều phải sở hữu group -CHO tuy nhiên trong thực tiễn nhằm tráng gương người tao chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 6:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở sức nóng chừng thông thường là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 7:

Phát biểu này tại đây ko chính ?

A. Dung dịch glucozơ thuộc tính với Cu(OH)2 vô môi trường xung quanh kiềm khi đun rét cho tới kết tủa Cu2O.

B. Dung dịch AgNO3/NH3 oxi hoá glucozơ trở thành amoni gluconat và dẫn đến bạc sắt kẽm kim loại.

C. Dẫn khí hiđro vô hỗn hợp glucozơ đun rét sở hữu Ni thực hiện xúc tác, sinh rời khỏi sobitol.

Xem thêm: ...the distance was too far

D. Dung dịch glucozơ phản xạ với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm ở sức nóng chừng cao tạo nên phức đồng glucozơ [Cu(C6H11O6)2]

TÀI LIỆU VIP VIETJACK