đơn vị của độ tự cảm là

Câu hỏi:

24/02/2023 816

Bạn đang xem: đơn vị của độ tự cảm là

B. henry (H) 

Đáp án chủ yếu xác

Đơn vị của phỏng tự động cảm là henry (H) ► B.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng năng lượng điện qua loa một ống chão không tồn tại lõi Fe thay đổi đều theo đòi thời hạn, nhập 0,01s độ mạnh loại năng lượng điện tăng lên kể từ 1A cho tới 2A thì suất năng lượng điện động tự động cảm nhập ống chão là 20V. Tính thông số tự động cảm của ống chão và phỏng trở thành thiên tích điện của kể từ ngôi trường nhập ống dây:

A. 0,1H; 0,2J  

B. 0,2H; 0,3J

C. 0,3H; 0,4J

D. 0,2H; 0,5J

Câu 2:

Một ống chão sở hữu loại năng lượng điện 3 A chạy qua loa thì nó thu thập một tích điện kể từ ngôi trường là 10 mJ. Nếu sở hữu một loại năng lượng điện 9 A chạy qua loa thì nó thu thập một tích điện là

A. 30 mJ.

B. 60 mJ.

C. 90 mJ.

D. 10/3 mJ.

Câu 3:

Một chão dẫn sở hữu chiều lâu năm xác lập được cuốn bên trên ống dây tương đối dài l và nửa đường kính ống r thì sở hữu thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng chão dẫn bên trên trên ống sở hữu nằm trong chiều lâu năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp hai thì thông số tự cảm của ống là

A. 0,1 mH. 

B. 0,2 mH.

C. 0,4 mH.

Xem thêm: education normally provides undergraduate and postgraduate education as well as vocational

D. 0,8 mH.

Câu 4:

Năng lượng của ống chão tự động cảm tỉ trọng với

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua loa ống chão.

B. bình phương độ mạnh loại năng lượng điện nhập ống chão.

C. căn bậc nhị lượt độ mạnh loại năng lượng điện nhập ống chão.

D. một bên trên bình phương độ mạnh loại năng lượng điện nhập ống chão.

Câu 5:

Một ống chão Lúc sở hữu loại năng lượng điện sở hữu độ mạnh 4 A chạy qua loa thì sở hữu tích điện 0,08J. Hệ số tự động cảm của ống chão bằng:

A. 0,01 H

B. 0,02 H

C. 0,03 H

D. 0,04 H

Câu 6:

Một ống chão có tính tự động cảm L = 0,2 H. Trong một giây loại năng lượng điện rời đều kể từ 5 A xuống 0. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động tự động cảm của ống chão là :

A. 1 V

B. 2 V

C. 0,1 V

D. 0,2 V

Xem thêm: giải vở bài tập sinh học 9

TÀI LIỆU VIP VIETJACK