điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh

Bạn đang xem: điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh

Điều nào là tại đây ko đích thị với tầm quan trọng của mối quan hệ cạnh tranh?

A. Đảm bảo con số của những thành viên nhập quần thể giữ lại ở tại mức phỏng tương thích.

B. Đảm bảo sự phân bổ của những thành viên nhập quần thể giữ lại ở tại mức phỏng tương thích.

C. Đảm bảo sự tăng con số không ngừng nghỉ của quần thể.

D. Đảm bảo sự tồn bên trên và trở nên tân tiến của quần thể.

Đáp án C

Cạnh giành nhập quần thể xẩy ra Lúc tỷ lệ thành viên nhập quần thể tăng thêm quá cao, mối cung cấp sinh sống của môi trường thiên nhiên ko thỏa mãn nhu cầu đầy đủ cho tới số thành viên nhập quần thể. Lúc bại những thành viên nhập quần thể đối đầu và cạnh tranh nhằm giành thực phẩm, vị trí ở, con cái đực, con cháu, khả năng chiếu sáng...

Nhờ với đối đầu và cạnh tranh sinh học tập nằm trong loại đang được xúc tiến loại tồn bên trên và trở nên tân tiến một cơ hội vững chắc, đối đầu và cạnh tranh nằm trong loại đáp ứng con số của những thành viên nhập quần thể giữ lại ở tại mức phỏng tương thích, đáp ứng sự phân bổ của những thành viên nhập quần thể giữ lại ở tại mức phỏng tương thích.

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay

Cạnh giành nằm trong loại ko đáp ứng sự tăng con số không ngừng nghỉ nhập quần thể vì thế những thành viên đối đầu và cạnh tranh nhau thì các thành viên đối đầu và cạnh tranh yếu hèn sẽ không còn lấy được thực phẩm, điểm ở... dễ dẫn đến xài khử, vì thế thực hiện hạn chế con số thành viên của quần thể, chung con số thành viên của quần thể được giữ lại ở tại mức phỏng tương thích → Đáp án C

dương thị khánh linh THANK P.. NHA . 18/6/2016

. 19/06/2016

Nguyễn Trường Giang cóa rain . 18/6/2016

. 19/06/2016

dương thị khánh linh CẠNH TRANH CÙNG LOÀI CÓ VAI TRÒ THÚC ĐẨY TIẾN HÓA K Ạ ? . 18/6/2016

. 19/06/2016

Nguyễn Thị Ngọc Anh . "không đúng". lợp chợp quá . 26/3/2016

. 27/03/2016

Kiều Thị Thảo ((( sao bản thân... ) . 30/4/2015

. 01/05/2015