điện phân nacl nóng chảy với điện cực trơ ở catot thu được

Điện phân rét chảy NaCl

Bạn đang xem: điện phân nacl nóng chảy với điện cực trơ ở catot thu được

Điện phân NaCl rét chảy với năng lượng điện đặc biệt trơ ở catot chiếm được. Được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả được vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới năng lượng điện phân rét chảy NaCl. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết thắc mắc tương quan cho tới năng lượng điện phân NaCl rét chảy. Mời chúng ta nằm trong theo dõi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây.

Điện phân NaCl rét chảy với năng lượng điện đặc biệt trơ ở catot thu được

A. Cl2

B. NaOH

C. Na

D. HCl

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Điện phân hỗn hợp NaCl:

Ở đặc biệt âm (catot): bên trên mặt phẳng của đặc biệt âm sở hữu những ion Na+ và phân tử H2O.

Ở trên đây xẩy ra sự khử những phân tử H2O:

2H2O + 2e → H2 + 2OH-.

Ở đặc biệt dương (anot): bên trên mặt phẳng của đặc biệt dương sở hữu những ion Cl- và phân tử H2O.

Ở trên đây xẩy ra sự lão hóa những ion Cl-:

2Cl- → Cl2 + 2e  sở hữu những ion Cl- và phân tử H2O.

Đáp án C

Phương trình năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl

Trên thực tiễn, sự năng lượng điện phân ham muốn NaCl rét chảy vày dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều trải qua, thấy khí Clo bay đi ra ở đặc biệt dương (nối với đặc biệt dương mối cung cấp điện), và đặc biệt âm (nối với đặc biệt âm mối cung cấp điện) ganh đua được Natri. Đối với việc năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl, công việc tiếp tục ra mắt như sau:

NaCl rét chảy: NaCl → Na+ + Cl–

Do sự ứng dụng của năng lượng điện trường: Ion âm đem về năng lượng điện đặc biệt âm, Ion dương đem về năng lượng điện đặc biệt dương

Cực dương (Anot): Xảy đi ra sự oxy hóa

2Cl– → Cl2 + 2e

Cực âm (Catot): Xảy đi ra sự khử

2Na+ + 2e → 2Na

Phương trình năng lượng điện phân:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

Nếu không tồn tại màng ngăn thì hỗn hợp natri hydroxit tiếp tục ứng dụng với khí clo sẽ tạo đi ra NaOCl (Natri hypochlorite), muối bột NaCl và nước.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaCl + H2O → NaClO + H2

Sau cơ NaOCl kế tiếp phản xạ với nước sẽ tạo đi ra axit hipoclorơ (HClO).

NaClO + H2O → HClO + NaOH

Khi axit HClO sinh đi ra tiếp tục thực hiện trách nhiệm lão hóa khử với phương trình như sau:

HOCl → HCl + O

Cuối nằm trong, phần dư sót lại bao hàm Natri hiđroxit và Axit Clohiđric tiếp tục phản xạ cùng nhau tạo ra trở nên muối bột và nước.

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Phương pháp nào là tại đây dùng để làm pha trộn sắt kẽm kim loại Na?

A. năng lượng điện phân rét chảy NaCl.

B. năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl.

C. Cho Cu phản xạ với NaCl.

D. Nhiệt phân NaCl.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương pháp nhằm pha trộn Na là năng lượng điện phân rét chảy muối bột halogen hoặc hidroxit ứng của natri

2NaCl \overset{đpnc}{\rightarrow}2Na + Cl2

Câu 2. Điện phân hỗn hợp NaCl năng lượng điện đặc biệt trơ, không tồn tại vách ngăn. Sản phấm chiếm được gồm

A. H2, Cl2, NaOH

B. H2, Cl2, NaOH, nước Giaven

C. H2, Cl2, nước Giaven

D. H2, nước Giaven

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình năng lượng điện phân sở hữu màng ngăn: 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

Nếu không tồn tại màng ngăn thì: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

=> phương trình năng lượng điện phân: NaCl + H2O → NaClO + H2

Câu 3. Điện phân hỗn hợp CuSO4 với năng lượng điện đặc biệt trơ, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện 10A. Khi ở anot sở hữu 4 gam khí oxi cất cánh đi ra thì dừng. Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

A. Khối lượng đồng chiếm được ở catot là 16 gam.

B. Thời lừa lọc năng lượng điện phân là 9650 giây.

C. pH của hỗn hợp nhập quy trình năng lượng điện phân luôn luôn hạn chế.

D. Không sở hữu khí bay đi ra ở catot.

Xem đáp án

Đáp án A

nO2 = 0,125 mol

Catot: Cu2+ + 2e → Cu

Anot: 2H2O → O2 ↑ + 4H+ + 4e

=> ne trao thay đổi = 4.nO2 = 0,5 mol

=> nCu = 0,5 / 2 = 0,25 mol => m = 16 gam => A đúng

t = n.F / I = 4825s => B sai

+) pH của hỗn hợp lúc đầu hạn chế, khi không còn Cu2+ thì nước năng lượng điện phân ở catot tạo ra OH-, ở anot đưa đến H+ và nOH- = nH+ nên pH ko đổi

+) không còn Cu2+, nước năng lượng điện phân ở catot tạo ra khí H2

Câu 4. Khi năng lượng điện phân hỗn hợp KI sở hữu lẫn lộn hồ nước tinh nghịch bột. Hiện tượng xẩy ra sau thời hạn năng lượng điện phân?

A. hỗn hợp ko màu

B. hỗn hợp đem thanh lịch màu sắc tím

C. hỗn hợp đem thanh lịch màu xanh da trời tím

D. hỗn hợp đem thanh lịch màu sắc hồng

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình năng lượng điện phân: 2KI + 2H2O → 2KOH + I2 + H2

I2 sinh đi ra thực hiện hồ nước tinh nghịch bột đem thanh lịch màu xanh da trời.

Câu 5. Phương trình năng lượng điện phân hỗn hợp CuSO4 với năng lượng điện đặc biệt trơ là

A. CuSO4 → Cu + S + 2O2

B. CuSO4 → Cu + SO2 + 2O

C. CuSO4 + H2O → Cu(OH)2 + SO3

D. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình năng lượng điện phân hỗn hợp CuSO4:

2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2

Câu 6. Khi năng lượng điện phân hỗn hợp KCl và hỗn hợp CuCl2 vày năng lượng điện đặc biệt trơ, ở đặc biệt dương đều xẩy ra quy trình trước tiên là

A. 2H2O → 4H+ + O2 + 4e.

B. 2H2O + 2e → H2 + 2OH-

C. 2Cl- → Cl2 + 2e.

D. Cu2+ + 2e → Cu.

Xem đáp án

Đáp án C

Cực (+) sở hữu ion Cl- trở về, xẩy ra phản ứng: 2Cl- → Cl2 + 2e.

Câu 6. Nhận xét nào là tại đây về quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp Na2SO4 là đúng?

A. Na2SO4 hùn hạn chế năng lượng điện trở của bình năng lượng điện phân, tăng hiệu suất năng lượng điện phân.

B. Trong quy trình năng lượng điện phân, mật độ của hỗn hợp hạn chế dần dần.

Xem thêm: oxit là hợp chất của oxi với

C. Dung dịch nhập quy trình năng lượng điện phân hoà tan được Al2O3

D. Trong quy trình năng lượng điện phân thì pH của hỗn hợp hạn chế dần dần.

Xem đáp án

Đáp án A

Na2SO4 tạo ra vày ion Na⁺ và SO42-, thường thấy cả hai ion đều không xẩy ra khử nhập dung dịch

⇒ năng lượng điện phân hỗn hợp Na₂SO₄ thực ra là năng lượng điện phân H2O

⇒ Tức tầm quan trọng của Na2SO4 chỉ thực hiện tăng mức độ dẫn năng lượng điện (Do phân li đi ra những ion dẫn điện)

hay thực hiện hạn chế năng lượng điện trở của bình năng lượng điện phân ⇒ tăng hiệu suất năng lượng điện phân H2O

Câu 7. Nhận tấp tểnh nào là đích thị về quy trình xẩy ra ở đặc biệt âm và đặc biệt dương khi năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl và năng lượng điện phân NaCl rét chảy?

A. Tại catot đều là quy trình khử ion Na+, ở anot đều là quy trình lão hóa ion Cl-

B. Tại catot đều là quy trình khử nước, ở anot đều là quy trình lão hóa ion Cl-

C. Tại catot, năng lượng điện pân hỗn hợp NaCl là quy trình khử nước, năng lượng điện phân NaCl rét chảy là quy trình khử ion Na+, ở anot đều phải sở hữu quy trình lão hóa ion Cl-

D. Tại catot, năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl là quy trình khử ion Na+, năng lượng điện phân NaCl rét chảy là quy trình khử nước. Tại anot đều là quy trình lão hóa ion Cl-

Xem đáp án

Đáp án C

Điện phân hỗn hợp NaCl:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2

Điện phân NaCl rét chảy:

2NaCl → 2Na + Cl2

→ ở catot, năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl là quy trình khử nước, năng lượng điện phân NaCl nỏng chảy là quy trình khử ion Na+, ở anot đều phải sở hữu quy trình lão hóa ion Cl-

Câu 8. Sản phẩm chiếm được khi năng lượng điện phân NaOH rét chảy là gì?

A. Tại catot (-): Na2O và ở anot (+): O2 và H2.

B. Tại catot (-): Na2O và ở anot (+): O2 và H2O.

C. Tại catot (-): Na và ở anot (+): O2 và H2O.

D. Tại catot (-): Na và ở anot (+): O2 và H2.

Xem đáp án

Đáp án C

Khi năng lượng điện phân NaOH rét chảy thì ở catot (-) xẩy ra quy trình khử Na+ trở nên Na, ở anot (+) xẩy ra quy trình lão hóa OH- trở nên O2 và H2O

4NaOH ⇔ 4Na + O2 + 2H2O

Câu 9. Điện phân hỗn hợp KCl (điện đặc biệt trơ, màng ngăn xốp), thành phầm của quy trình này gồm

A. K và Cl2.

B. K, H2 và Cl2.

C. KOH, H2 và Cl2.

D. KOH, O2 và HCl.

Xem đáp án

Đáp án C

Cl- (cực dương)← KCl,            H2O → K+ (cực âm)

2Cl- → Cl2 + 2e                   2H2O + 2e →H2 + 2OH-

Phương trình năng lượng điện phân:

2KCl + 2H2O → 2KOH + Cl2 + H2

Vậy thành phầm chiếm được là KOH, Cl2, H2.

Câu 10. Tiến hành thực nghiệm năng lượng điện phân hỗn hợp láo lếu hợp ý bao gồm NaCl và KCl sở hữu vài ba giọt phenolphthalein, hiện tượng lạ để ý được là:

A. Dung dịch luôn luôn ko màu sắc.

B. Dung dịch luôn luôn màu sắc hồng.

C. Dung dịch ko màu sắc đem trở nên hồng.

D. Dung dịch ko màu sắc đem trở nên xanh lơ.

Xem đáp án

Đáp án C

Tiến hành thực nghiệm năng lượng điện phân hỗn hợp láo lếu hợp ý bao gồm NaCl và KCl sở hữu vài ba giọt phenolphthalein, hiện tượng lạ để ý được là: Dung dịch ko màu sắc đem trở nên hồng.

Quá trình

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2 (điện phân năng lượng điện phân hỗn hợp sở hữu màng ngăn)

Câu 11. Quá trình năng lượng điện phân hỗn hợp Cu(NO3)2 ( năng lượng điện đặc biệt trơ, màng ngăn xốp), sản phẩm chiếm được khi năng lượng điện phân là:

A. Cu, HNO3 ,O2

B. Cu,O2

C. Cu, HNO3

D. Cu, HNO3, H2

Xem đáp án

Đáp án A

Cu(NO3)2 → Cu2+ + NO3-

Catot (-) Cu2+, H2O

Cu2+ + 2e → Cu

Anot (+) NO3-, H2O

2H2O -2e → 1/2O2 + 2H+

=> Sau năng lượng điện phân : Cu + HNO3 + O2

Câu 12. Nhận tấp tểnh nào là đích thị về quy trình xẩy ra ở đặc biệt âm và đặc biệt dương khi năng lượng điện phân hỗn hợp KCl và năng lượng điện phân KCl rét chảy?

A. Tại catot đều là quy trình khử ion K+, ở anot đều là quy trình lão hóa ion Cl-

B. Tại catot đều là quy trình khử nước, ở anot đều là quy trình lão hóa ion Cl-

C. Tại catot, năng lượng điện pân hỗn hợp KCl là quy trình khử nước, năng lượng điện phân KCl rét chảy là quy trình khử ion K+, ở anot đều phải sở hữu quy trình lão hóa ion Cl-

D. Tại catot, năng lượng điện phân hỗn hợp KCl là quy trình khử ion K+, năng lượng điện phân NaCl rét chảy là quy trình khử nước. Tại anot đều là quy trình lão hóa ion Cl-

Xem đáp án

Đáp án C

Điện phân hỗn hợp KCl:

2KCl + 2H2O → 2KOH + Cl2 + H2

Điện phân NaCl rét chảy:

2KCl → 2K + Cl2

→ ở catot, năng lượng điện phân hỗn hợp KCl là quy trình khử nước, năng lượng điện phân KCl nỏng chảy là quy trình khử ion K+, ở anot đều phải sở hữu quy trình lão hóa ion Cl-

Câu 13. Nhận tấp tểnh nào là đích thị về quy trình xẩy ra ở đặc biệt âm và đặc biệt dương khi năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl và năng lượng điện phân NaCl rét chảy?

A. Tại catot đều là quy trình khử ion Na+, ở anot đều là quy trình lão hóa ion Cl-

B. Tại catot đều là quy trình khử nước, ở anot đều là quy trình lão hóa ion Cl-

C. Tại catot, năng lượng điện pân hỗn hợp NaCl là quy trình khử nước, năng lượng điện phân NaCl rét chảy là quy trình khử ion Na+, ở anot đều phải sở hữu quy trình lão hóa ion Cl-

D. Tại catot, năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl là quy trình khử ion Na+, năng lượng điện phân NaCl rét chảy là quy trình khử nước. Tại anot đều là quy trình lão hóa ion Cl-

Xem đáp án

Đáp án C

Điện phân hỗn hợp NaCl:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2

Điện phân NaCl rét chảy:

2NaCl → 2Na + Cl2

→ ở catot, năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl là quy trình khử nước, năng lượng điện phân NaCl nỏng chảy là quy trình khử ion Na+, ở anot đều phải sở hữu quy trình lão hóa ion Cl-

------------------------------------------

Trên trên đây VnDoc tiếp tục ra mắt Điện phân NaCl rét chảy với năng lượng điện đặc biệt trơ ở catot chiếm được cho tới độc giả. Hi vọng qua quýt nội dung bài viết này độc giả được thêm tư liệu hữu ích nhé. Để sở hữu thành phẩm cao hơn nữa nhập kì ganh đua, VnDoc van nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Trắc nghiệm Hóa học tập 12...

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một số trong những nội dung tương quan

Xem thêm: kim loại cu phản ứng được với dung dịch

  • Điện phân muối bột clorua sắt kẽm kim loại kiềm rét chảy
  • Hai sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể được pha trộn vày cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp là
  • Trong quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl ở đặc biệt âm xảy ra
  • Trong quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp KBr phản xạ nào là tại đây xẩy ra ở đặc biệt dương?