de thi toán lớp 3 học kì 2

TOP 14 Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời phát minh, Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày, chung những em học viên lớp 3 tìm hiểu thêm, luyện giải đề thiệt đảm bảo chất lượng nhằm ôn ganh đua học tập kì hai năm 2022 - 2023 hiệu suất cao.

Bạn đang xem: de thi toán lớp 3 học kì 2

Với 14 đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 đem đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng yêu tinh trận tất nhiên, còn khiến cho thầy cô thiết kế đề ganh đua học tập kì hai năm 2022 - 2023 mang lại học viên của tớ theo đòi công tác mới nhất. Mời thầy cô và những em nằm trong chuyên chở miễn phí:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo đòi Thông tư 27

  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối học thức với cuộc sống
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo đòi Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được hiểu là:

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn trĩnh cho tới chữ số hàng trăm tao được số:

A. 3 050
B. 3 040
C. 3 000
D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích S hình chữ nhật có tính lâu năm những cạnh được mang lại nhập hình vẽ bên dưới đây:

Câu 3

A. 9 cm
B. 18 cm
C. 9 cm2
D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 5 m, chiều lâu năm vội vàng 9 lượt chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật bại liệt là:

A. 14 m2
B. 50 m2
C. 225 m2
D. 100 m2

Câu 5. Tháng này tại đây đem 31 ngày?

A. Tháng 2
B. Tháng 4
C. Tháng 9
D. Tháng 12

Câu 6. Khả năng này tại đây không thể xẩy ra Lúc gieo một con cái xúc xắc một lần

Câu 6

A. Mặt 1 chấm xuất hiện
B. Mặt 7 chấm xuất hiện
C. Mặt 3 chấm xuất hiện
D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhị tờ chi phí đem mệnh giá chỉ 10 000 đồng cút mua sắm cây bút chì. quý khách mua sắm không còn 15 000. quý khách Nam còn quá ...………đồng.

A. 10 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 2 000 đồng
D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận không biết trong những quy tắc tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới đấy là báo giá được niêm yết ở một siêu thị văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu đo đếm và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm này có mức giá giắt nhất? Sản phẩm này có mức giá rẻ mạt nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) Với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm tối đa từng nào cái cây bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn một vừa hai phải tròn trĩnh đôi mươi 000 đồng. Những kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của chưng Hòa đem 4 quần thể nuôi gà, từng quần thể có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau khoản thời gian buôn bán cút một trong những gà thì nông trại của chưng sót lại 2800 con cái. Hỏi chưng Hòa đang được buôn bán cút từng nào con cái gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ tiếp sau đây nhằm hoàn toàn có thể mua sắm được không ít loại nhất.

Câu 13

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá giắt nhất.

Bút chì có mức giá rẻ mạt nhất.

b) Với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm tối đa số cây bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây bút mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn một vừa hai phải tròn trĩnh đôi mươi 000 đồng. Những kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Mai đang được mua sắm 1 cái cây bút mực, 1 cái cây bút chì, 1 quyển vở dù ly.

- Mai đang được mua sắm 2 cái cây bút mực, 1 cái thước kẻ.

- Mai đang được mua sắm 1 cái cây bút chì, 2 cái thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của chưng Hòa đem số kê là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa đang được buôn bán cút số kê là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

- Em hoàn toàn có thể tìm mua 1 xe hơi đồ gia dụng đùa, 1 khối rubik và một hộp sáp màu sắc. Tổng số chi phí mua sắm thân phụ loại dụng cụ bại liệt là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề ganh đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số đem 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trĩnh số. Làm quen thuộc với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu một điểm riêng rẽ câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền VN.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nhân tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo đòi Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan sát hình vẽ sau và cho thấy thêm điểm này là trung điểm của AC?

Câu 1

A. Điểm G
B. Điểm B
C. Điểm D
D. Điểm H

Câu 2. Số 10 được viết lách bên dưới dạng số La Mã là:

A. I
B. II
C. V
D. X

Câu 3. Số 13 048 thực hiện tròn trĩnh cho tới chữ số hàng trăm ngàn tao được số:

A. 10 000
B. 13 000
C. 13 050
D. đôi mươi 000

Câu 4. Nhận toan này tại đây không đích về khối lập phương?

A. Khối lập phương đem toàn bộ 8 đỉnh
B. Khối lập phương đem toàn bộ 8 mặt
C. Khối lập phương đem toàn bộ những cạnh vì chưng nhau
D. Khối lập phương đem toàn bộ 12 cạnh

Câu 5. 2 ngày = … giờ?

A. 12
B. 24
C. 48
D. 56

Câu 6. Hôm ni là loại Năm, ngày 28 mon 7. Còn một tuần lễ nữa là cho tới sinh nhật Hiền. Sinh nhật Hiền là loại bao nhiêu ngày bao nhiêu mon mấy?

A. Thứ Năm, ngày 5 mon 8
B. Thứ Năm, ngày 21 mon 7
C. Thứ Tư, ngày 3 mon 8
D. Thứ Năm, ngày 4 mon 8

Câu 7. Hà mua sắm 5 quyển vở, từng quyển giá chỉ 12 000 đồng. Hà fake cô bán sản phẩm 3 tờ chi phí tương tự nhau thì một vừa hai phải đầy đủ. Vậy 3 tờ chi phí Hà fake cô bán sản phẩm đem mệnh giá chỉ là:

A. 2 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 10 000 đồng
D. đôi mươi 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Cho bảng số liệu đo đếm sau:

Tên

Hoa

Hồng

Huệ

Cúc

Chiều cao

140 cm

135 cm

143 cm

130 cm

Dựa nhập bảng số liệu đo đếm bên trên vấn đáp những câu hỏi:

a) quý khách Hoa cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

b) quý khách Huệ cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

c) quý khách này cao nhất? quý khách này thấp nhất?

................................................................................................................................

d) quý khách Hồng cao hơn nữa các bạn Cúc từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

17 853 + 15 097

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

40 645 – 28 170

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 485 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

96 788 : 6

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

......................... .........................

.........................

Câu 10.Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) (20 354 – 2 338) × 4

= ...............................................

= ...............................................

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= ...............................................

= ...............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào☐

a) Số 27 048 thực hiện tròn trĩnh cho tới chữ số hàng trăm ngàn được số 30 000.☐

b) Khối vỏ hộp chữ nhật đem 6 mặt mày, 8 đỉnh, 12 cạnh, những mặt mày đều là hình vuông vắn.☐

c) Muốn tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4.☐

d) 23 565 < 23 555 ☐

Câu 12. Giải toán

Một nông ngôi trường đem 2 520 cây chanh, số kilomet cam vội vàng 3 lượt số kilomet chanh. Hỏi nông ngôi trường bại liệt đem toàn bộ từng nào cây chanh và cây cam?

Bài giải

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Câu 13. Trong ví đem 3 tờ chi phí 10 000 đồng, đôi mươi 000 đồng, 50 000 đồng. Không coi nhập ví lôi ra 2 tờ chi phí. Viết những kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

D

A

B

C

D

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) quý khách Hoa cao 140 centimet.

b) quý khách Huệ cao 143 centimet.

c) So sánh: 130 < 135 < 140 < 143.

Vậy các bạn Huệ tối đa, các bạn Cúc thấp nhất.

d) quý khách Hồng cao hơn nữa các bạn Cúc là:

135 – 130 = 5 (cm)

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) (20 354 – 2 338) × 4

= 18 016 × 4

= 72 064

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= 56 037 – 33 429

= 22 608

Câu 11.

a) Số 27 048 thực hiện tròn trĩnh cho tới chữ số hàng trăm ngàn được số 30 000 (Đ)

Giải thích: Số 27 048 ngay gần với số 30 000 rộng lớn số đôi mươi 000. Nên Lúc thực hiện tròn trĩnh số 27 048 cho tới chữ số hàng trăm ngàn được số 30 000.

Xem thêm: sgk khtn 7 chân trời sáng tạo

b) Khối vỏ hộp chữ nhật đem 6 mặt mày, 8 đỉnh, 12 cạnh, những mặt mày đều là hình vuông vắn (S)

Giải thích:Khối vỏ hộp chữ nhật đem 6 mặt mày, 8 đỉnh, 12 cạnh, các mặt mày đều là hình chữ nhật.

c) Muốn tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4 (S)

Giải thích:Muốn tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với chính nó.

d) 23 565 < 23 555 (S)

Giải thích:23 565 >23 555

Câu 12.

Bài giải

Nông ngôi trường bại liệt đem số kilomet cam là:

2 520 × 3 = 7 560 (cây)

Nông ngôi trường bại liệt đem toàn bộ số kilomet chanh và cây cam là:

2 520 + 7 560 = 10 080 (cây)

Đáp số: 10 080 cây

Câu 13. Các kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

Có thể lôi ra 1 tờ 10 000 đồng và 1 tờ đôi mươi 000 đồng.

Có thể lôi ra 1 tờ 10 000 đồng và 1 tờ 50 000 đồng.

Có thể lôi ra 1 tờ đôi mươi 000 đồng và 1 tờ 50 000 đồng.

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề ganh đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Cánh diều

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số đem 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trĩnh số. Làm quen thuộc với chữ số La Mã. Tìm bộ phận không biết của quy tắc tính.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

5

1

5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đơn vị chức năng đo thời hạn. Tiền VN. Ôn luyện về một trong những đơn vị chức năng đo không giống như: đo thể tích, đo phỏng lâu năm, đo lượng.

Số câu

1

1

1

1

3

1

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

Hình học: Điểm ở thân thiện, trung điểm của đoạn trực tiếp. Hình tròn trĩnh, tâm, 2 lần bán kính, nửa đường kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích S hình vuông vắn.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1

Một số nhân tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

4

2

5

1

1

7

6

Số điểm

2

1

6

0,5

0,5

3,5

6,5

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo đòi Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Chu vi hình tam giác ABC là:

Câu 1

A. 14 m
B. 14 cm
C. 15 m
D. 15 cm

Câu 2. Mẹ có một lít dầu rán. Mẹ đang được sử dụng không còn 350 ml nhằm rán gà. Hỏi u sót lại từng nào mi–li–lít dầu?

A. 450 ml
B. 550 ml
C. 650 ml
D. 750 ml

Câu 3. Một miếng bìa đem diện tích S 50 cm2 được phân thành 5 phần đều bằng nhau. Diện tích từng phần là:

A. 10 cm2
B. 15 cm2
C. đôi mươi cm2
D. 25 cm2

Câu 4. Điền số phù hợp nhập dù trống:

Có toàn bộ ………... đồng.

Câu 4

A. 2 000
B. 6 000
C. 8 000
D. 10 000

Câu 5. Số ngay tắp lự trước của số 90 000 là:

A. 91 000
B. 89 000
C. 89 999
D. 90 001

Câu 6. Các kĩ năng Lúc xe cộ xe hơi dịch chuyển cho tới ngã tư đường là:

Câu 6

A. Xe hoàn toàn có thể cút thẳng
B. Xe ko thể rẽ phải
C. Xe chắc hẳn rằng rẽ trái
D. Xe hoàn toàn có thể rẽ trái

Câu 7. Nếu loại Sáu là ngày 28 mon 7 thì ngày 2 mon 8 nằm trong năm này đó là ngày loại bao nhiêu nhập tuần?

A. Thứ Tư
B. Thứ Năm
C. Thứ Sáu
D. Thứ Bảy

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Số?

Câu 8

a) Túi lối khối lượng .......... gam

b) Túi muối hạt khối lượng ............... gam

c) Túi lối và túi muối hạt khối lượng toàn bộ ........... gam

d) Túi lối nặng trĩu rộng lớn túi muối hạt .............. gam

Câu 9: Đặt tính rồi tính

37 528 – 8 324

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

6 547 + 12 233

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

12 061 × 7

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

28 595 : 5

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8 103 × 5 – 4 135

= ............................................

= ............................................

b) 24 360 : 8 + 9 600

= ............................................

= ............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ............................................

= ............................................

Câu 11. Cho bảng đo đếm số thành phầm tái ngắt chế của chúng ta học viên lớp 3 thực hiện được như sau:

Lớp

3A

3B

3C

Số thành phầm tái ngắt chế

12

14

15

Dựa nhập bảng bên trên, mang lại biết:

a) Lớp 3A thực hiện được từng nào thành phầm tái ngắt chế?

……………………………………………………………………………………………

b) Lớp này thực hiện được không ít thành phầm tái ngắt chế nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tổng số thành phầm tái ngắt chế cả 3 lớp thực hiện được là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12: Giải toán

Một siêu thị đem 1242 cái áo, siêu thị đang được buôn bán \frac{1}{6} số áo. Hỏi siêu thị bại liệt sót lại từng nào cái áo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Hình vuông đem 4 góc vuông và 4 cạnh lâu năm đều bằng nhau.

b) Cả lớp nằm trong ăn cơm trắng trưa khi 10 giờ 40 phút.

Mai ăn đoạn khi 10 giờ 55 phút, Việt ăn đoạn khi 11 giờ 5 phút.

Mai ăn cơm trắng đoạn trước Việt 10 phút.

c) 3 ngày = 180 giờ

d) 12 cm2 hiểu là mươi nhị xăng – ti – mét nhị.

e) Trong một hình trụ, phỏng lâu năm 2 lần bán kính vì chưng 50% phỏng lâu năm nửa đường kính.

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

A

D

C

A

A

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) Túi lối khối lượng 800 gam

b) Túi muối hạt khối lượng 400 gam

c) Túi lối và túi muối hạt khối lượng toàn bộ 1 200 gam

d) Túi lối nặng trĩu rộng lớn túi muối hạt 400 gam

Câu 9.

Câu 9

Câu 10

a) 8 103 × 5 – 4 135

= 40 515 – 4 135

= 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600

= 3 045 + 9 600

= 12 645

c) (809 + 6 215) × 4

= 7 024 × 4

= 28 096

d) 17 286 – 45 234 : 9

= 17 286 – 5 026

= 12 260

Câu 11.

a) Lớp 3A thực hiện được 12 thành phầm tái ngắt chế.

b) Lớp 3C thực hiện được không ít thành phầm tái ngắt chế nhất.

c) Tổng số thành phầm tái ngắt chế cả thân phụ lớp thực hiện được là:

12 + 14 + 15 = 41 (sản phẩm).

Câu 12.

Bài giải

Cửa mặt hàng này đã buôn bán số cái áo là:

1 242 : 6 = 207 (cái áo)

Cửa mặt hàng bại liệt sót lại số cái áo là:

1 242 – 207 = 1 035 (cái áo)

Đáp số: 1 035 cái áo.

Câu 13.

a) Hình vuông đem 4 góc vuông và 4 cạnh lâu năm đều bằng nhau.

Đ

b) Cả lớp nằm trong ăn cơm trắng trưa khi 10 giờ 40 phút.

Mai ăn đoạn khi 10 giờ 55 phút, Việt ăn đoạn khi 11 giờ 5 phút.

Mai ăn cơm trắng đoạn trước Việt 10 phút.

Đ

c) 3 ngày = 180 giờ

S

d) 12 cm2 hiểu là mươi nhị xăng – ti – mét nhị.

S

e) Trong một hình trụ, phỏng lâu năm 2 lần bán kính vì chưng 50% phỏng lâu năm nửa đường kính.

S

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề ganh đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Chân trời

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số đem 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Tìm bộ phận không biết của quy tắc tính.

Số câu

1

3

1

1

4

Số điểm

0,5

3,5 (mỗi câu một điểm, riêng rẽ câu 10 – 1,5 điểm)

1

0,5

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đơn vị chức năng đo thời hạn. Tiền VN. Ôn luyện về một trong những đơn vị chức năng đo không giống như: đo thể tích, đo phỏng lâu năm, đo lượng.

Số câu

3

1

1

4

1

Số điểm

1,5

0,5

1

2

1

Hình học: Điểm ở thân thiện, trung điểm của đoạn trực tiếp. Hình tròn trĩnh, tâm, 2 lần bán kính, nửa đường kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích S hình vuông vắn.

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Một số nhân tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

5

2

5

1

7

6

Số điểm

2,5

1

5,5

1

3,5

6,5

>> Mời chúng ta chuyên chở tệp tin tư liệu nhằm coi thêm thắt nội dung chi tiết

Xem thêm: ba(hco3)2 + nahso4