để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng

Câu hỏi:

14/01/2022 41,249

Bạn đang xem: để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng

B. Forms 

Đáp án chủ yếu xác

Các đối tượng người tiêu dùng nhập bảng lựa chọn đối tượng người tiêu dùng là:

+ Bảng (table) dùng làm tàng trữ dữ liệu

+ Mẫu căn vặn (query) dùng làm chuẩn bị xêp, thám thính kiếm và kết xuất tài liệu xác lập từ là một hoặc nhiều bảng

+ Biểu khuôn (form) chung tạo nên hình mẫu thuận tiện mang đến việc nhập và hiện tại vấn đề.

+ Báo cáo (report) được kiến thiết nhằm format, đo lường và tính toán, tổ hợp những tài liệu được lựa chọn và in đi ra.

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong chính sách kiến thiết của biểu khuôn, tớ với thể:

A. Sửa thay đổi kiến thiết cũ 

B. Thiết nối tiếp mới nhất mang đến biểu khuôn , sửa thay đổi kiến thiết cũ 

C. Thiết nối tiếp mới nhất mang đến biểu khuôn, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ 

D. Thiết nối tiếp mới nhất mang đến biểu khuôn, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ, coi, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Câu 2:

Trong Access, tớ hoàn toàn có thể dùng biểu khuôn để:

A. Tính toán cho những ngôi trường tính toán 

B. Sửa cấu tạo bảng 

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu 

D. Lập báo cáo

Câu 3:

Để thao tác nhập chính sách kiến thiết của biểu khuôn, tớ thực hiện:

A. Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

B. Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở chính sách biểu mẫu

C. Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án và nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở chính sách thiết kế

Xem thêm: soạn ngữ văn 7 kết nối tri thức

D. Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở chính sách thiết kế

Câu 4:

Trong Access, mong muốn tạo nên biểu khuôn Theo phong cách người sử dụng thuật sĩ, tớ chọn:

A. Create sườn for using Wizard 

B. Create sườn by using Wizard 

C. Create sườn with using Wizard 

D. Create sườn in using Wizard

Câu 5:

Trong Access, mong muốn tạo nên biểu khuôn Theo phong cách tự động kiến thiết, tớ chọn:

A. Create sườn in Design View 

B. Create sườn by using Wizard 

C. Create sườn with using Wizard 

D. Create sườn by Design View

Câu 6:

Cho những thao tác:

(1) Gõ thương hiệu mang đến biểu khuôn rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng người tiêu dùng Form nhập bảng lựa chọn đối tượng người tiêu dùng rồi nháy lưu ban nhập Create sườn by using wizard

(3) Chọn loại mang đến biểu khuôn rồi nhấn Next

(4) Chọn cơ hội sắp xếp biểu khuôn rồi nhấn Next

(5) Trong vỏ hộp thoại Form Wizard, lựa chọn bảng (hoặc khuôn hỏi) kể từ dù Tables/Queries, tiếp sau là lựa chọn những ngôi trường đi vào biểu khuôn rồi nhấn Next

Trình tự động những thao tác nhằm hoàn toàn có thể triển khai tạo nên biểu khuôn bằng phương pháp người sử dụng thuật sĩ tiếp tục là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1) 

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1) 

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1) 

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)

Xem thêm: ba(hco3)2 + nahso4

TÀI LIỆU VIP VIETJACK